Uudised ja teated

« Tagasi

HANGE: Leie küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Hanke eesmärk: Leie külas tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja ehitus

Tehniline kirjeldus: Tänavavalgustuse rekonstrueerimis- ja ehitustööd tuleb teostada vastavalt Leonhard Weiss Energy AS poolt koostatud projektile nr ET-1667 „Viljandi valla tänavavalgustus. 24213 Kaavere-Leie tee. Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond".

Link projektdokumentatsioonile: https://viljandivaldee-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/heino_lapp_viljandivald_ee/EtEMy6XdqG1Ct87q3xa2D-8BZL1jfxsjAO2gGcBFWFN6Pg?e=36qCsF

Pakkumuste esitamise aeg ja koht: Digiallkirjastatult 28.05.2019 kell 10.00 e-posti aadressil hanked@viljandivald.ee

Pakkumus esitada vastavalt hanketeate lisale „Pakkumuse tabel"

Nõuded pakkujale:

1.Pakkuja peab omama majandustegevuse registris registreeringut „Elektritööd".

2.Pakkujal peavad puuduma riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 toodud hankemenetlusest kõrvaldamise alused. 

Pakkuja kinnitab pakkumuses vastavust nõuetele, dokumente esitama ei pea.

Edukaks tunnistatakse madalaim pakkumus. Hankeleping sõlmitakse kirjalikult. Tööde teostamise tähtaeg 03.10.2019.

Täiendav informatsioon: Heino Lapp  5336 3815, heino.lapp@viljandivald.ee Küsimustele vastatakse kahe tööpäeva jooksul

Viljandi Vallavalitsus lükkab tagasi kõik pakkumused, kui pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat maksumust.