Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu II kooseisu XX istung 29. mail 2019

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 29. mail 2019. a algusega kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses, Ramsi tee 5 Ramsi alevik.

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

 Ettekandja

 1.  

Viljandi Vallavalitsuse siseaudiitori 2019. aasta tegevusplaani  kinnitamine

 Anna Netšajeva

 Loit Kivistik

 1.  

Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise protsessist

 Raivo Laidma

 1.  

Okasroosikese detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

 

 Raivo Laidma

 1.  

Paistu Sotsiaalkeskuse põhimäärus

 Irma Väre

 1.  

Hariduspreemia määramise ja taotlemise kord Viljandi vallas

 Maive Feldmann

 1.  

Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

 Maive Feldmann

 1.  

Viljandi Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 22 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine

 Maive Feldmann

 1.  

Koolieelse lasteasutuse seaduses lasteasutuse pidaja pädevusse antud küsimuste volitamine

 Maive Feldmann

 1.  

Viljandi valla kaasava eelarve menetlemise kord

 Alar Karu

 1.  

Viiratsi alevikus Heina tn 7 asuvale kinnistule seatud hoonestusõiguse tähtaja pikendamine ja hoonestusõiguse lepingu muutmine

 Alar Karu

 1.  

Nõusoleku andmine Viljandi Vallavalitsusele tehingu tegemiseks

 Inge Tiido

 1.  

Ramsi-Rahetsema kergliiklustee omafinantseeringu garanteerimine

 Alar Karu

 1.  

Vallavanema informatsioon

 Alar Karu


 

Kaupo Kase
Vallavolikogu esimees