Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu võttis vastu hariduspreemia määramise ja taotlemise korra

Viljandi Vallavolikogu võttis oma maikuu istungil vastu hariduspreemiate määramise ja taotlemise korra Viljandi vallas.

Hariduspreemia määramise eesmärk on väärtustada õppimist ja enesearendamist ning motiveerida õpilasi/üliõpilasi edu saavutama, tegemist on Viljandi Vallavalitsuse poolt makstava rahaline preemiaga õpilastele ja üliõpilastele, kelle tulemused kooli/kõrgkooli lõpetamisel on suurepärased ning kes, elavad Viljandi vallas või on lõpetanud Viljandi vallas põhikooli või gümnaasiumi.

Hariduspreemiat saab taotleda kõrgkooli lõpetamisel cum laude, gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga, põhikooli, kutseõppeasutuse ning huvialakooli põhiõppe lõpetamisel kiitusega ja rahvusvahelisel olümpiaadil või ainekonkursil osalemise eest. Hariduspreemia määramiseks on lõpetajal või lõpetaja seaduslikul esindajal vaja kuu aja jooksul pärast lõpetamist esitada Viljandi Vallavalitsusele (viljandivald@viljandivald.ee) taotlus koos hariduspreemia aluseks olevate dokumentide koopiatega.

Täpsemat informatsiooni hariduspreemia määramise ja taotlemise kohta saab valla veebilehelt valdkonna „Haridus ja kultuur" (õigusaktid „Hariduspreemia määramise ja taotlemise kord Viljandi vallas") alt ning lingilt:

Edukat kooliaasta lõppu!

Maive Feldmann
haridus- ja kultuurinõunik

 

Foto: Marko Saarm / Sakala