Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Aino Tamme ja Jaan Depmani nimelisele üliõpilasstipendiumile

Stipendiumiga tunnustatakse Viljandi vallast kõrgemasse õppeasutusse õppima läinud hästi õppivaid üliõpilasi ja innustatakse neid õpinguid jätkama. 

Aino Tamme nimeline stipendium on mõeldud humanitaar- ja kultuuriüliõpilasele, Jaan Depmani nimeline stipendium reaal- ja loodusainete üliõpilasele. 

Stipendiumile kandideerija peab olema kõrgemas õppeasutuses edukalt läbinud vähemalt kaks õppeaastat. 

Stipendiumi suurus on 1000 (üks tuhat) eurot. 

Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada nii üliõpilased kui ka kõrgemad õppeasutused. Taotlusele tuleb lisada õppeasutuse soovitus, kõrgkooli poolt kinnitatud väljavõte õpitulemustest ning taotleja motivatsioonikiri. 

Vajalikud dokumendid saata Viljandi Vallavalitsuse aadressil Kauba 9, 71020 Viljandi linn või e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee  

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. september 2019. 

Foto: Tartu Ülikool