Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI

Peamised ametiülesanded:

 • abivajaja märkamine;
 • toimetulekutoetuse- ja ühekordsete sotsiaaltoetuste avalduste lahendamine;
 • kodanike abistamine ja nõustamine sotsiaalhoolekande ja sotsiaalabi küsimustes, nende abistamine vastavate dokumentide täitmisel;
 • koduteenuse ja hooldaja määramise vajaduse väljaselgitamine ja teenuste korraldus.

 

Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud sotsiaaltöö spetsialisti ametijuhendis. 

Nõuded kandidaadile:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • orienteerumine oma teenistusvaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides;
 • suuline- ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • väga hea arvuti kasutamisoskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, empaatiavõime, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • avalikus teenistuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • missioonitundega töötamise võimalust;
 • konkurentsivõimelist palka;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • uuendustele avatud sõbralikku ja toetavat kollektiivi.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 01. oktoobril 2019 aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „sotsiaaltöö spetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Lisateave: sotsiaalnõunik Irma Väre 507 1370 või konkurss@viljandivald.ee.