Viljandi Vallavalitsus müüb Viiratsis maad

6.06.19

Viljandi Vallavalitsus müüb internetiportaalis osta.ee enampakkumisel hoonestamata katastriüksuse(katastritunnus 89901:001:0038) aadressiga Tehnika tn 12, Viiratsi alevik, Viljandi vald alghinnaga 10 000 eurot. Enampakkumise lõpuaeg on 27.06.2019 kell 10.00.

Katastriüksuse andmed:

Katastritunnus:  89901:001:0038

Pindala: 6317 m2

Maa sihtotstarve: 100 % tootmismaa

Katastriüksus on hoonestamata.

Katastriüksus antakse ostjale üle oksjoni toimumise ajal olevas olukorras. Jäätmete koristamine ja katastriüksuse korrastamine on ostja ülesanne. Katastriüksusel asuvad kaablid vastavalt kitsenduste kaardile. Katastriüksust läbib Osaühingule Ramsi VK kuuluv veetrass. Ostu-müügi vormistamisel koormatakse moodustatav kinnistu tähtajalise ja tasuta isikliku kasutusõigusega Osaühing Ramsi VK kasuks. Ostu-müügi lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja.

Kitsenduste kaart

Veetrassi plaan

Info: majandusspetsialist Heino Lapp, tel 5336 3815

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Viljandi Vallavalitsus korraldab eelläbirääkimistega pakkumise Ulge puhkeala rendile andmiseks

30.04.19

Viljandi Vallavalitsus korraldab eelläbirääkimistega pakkumise Ulge puhkeala(katastritunnus 32802:003:001) rendile andmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg  on 07.05.2019 kell 10.00.

Eelläbirääkimistega pakkumise tingimused Ulge puhkeala rendile andmiseks

Info: Kolga-Jaani piirkonnajuht Rivo Aren, tel 515 6678, e-post rivo.aren@viljandivald.ee.

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Viljandi Vallavalitsus müüb kinnistu aadressiga Mõisa tee 1, Pärsti küla, Viljandi vald (külamaja)

3.05.19

Viljandi Vallavalitsus müüb internetiportaalis osta.ee kinnistu aadressiga Mõisa tee 1, Pärsti küla, Viljandi vald(külamaja) alghinnaga 25 000 eurot. Enampakkumise lõpuaeg on 4.juuni 2019 kell 10.00.

 

Kinnistu andmed:

Katastritunnus:  62901:002:0145

Pindala: 16 206 m2

Maa sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa

Kinnistul asuvad külamaja (ehitisregistri kood 112024826, suletud netopind 318,8 m2 ) ja kaks kuuri (ehitisregistri kood 112024829, suletud netopind 32,6 m2 ja ehitisregistri kood 112024831, suletud netopind 100,0 m2 ).

Külamaja on muinsuskaitse all (kultuurimälestiste riiklikus registris Pärsti mõisa moonakatemaja, 19. saj, mälestise registri number 14752). 2012 aastal on vahetatud katus ja vahelaed

Tehnosüsteemid:

Veevarustus: oma salvkaev (seisukord teadmata), ühisveevärgiga liitumise võimalus ca 150 m kauguselt

Kanalisatsioon: olemasolev ühendus ühiskanalisatsiooniga ei ole töökorras. Töötav ühiskanalisatsioon ca 90 m kaugusel.

Elekter: kaks liitumist peakaitsmetega 16A ja 20A

Side: olemas ühendus valguskaabliga

Küte: puudub, osades ruumides mittetöökorras ahjud

Kinnistul asub osaliselt bussiootepaviljon, mida uus omanik on kohustatud taluma.

Kinnistut läbib ühiskanalisatsiooni peatrass, mida uus omanik on kohustatud taluma.

Info: majandusnõunik Heino Lapp, tel 435 0130