Volikogu istungite päevakordade arhiiv

« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 25. veebruaril 2021 algusega kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses, Ramsi tee 5, Ramsi alevik.

Vallavolikogu istungist on võimalik osa võtta ka Microsoft Teams keskkonnas.

Palun andke hiljemalt esmaspäeva, 22.02.2021 kella 16.00-ks teada, kes soovivad osaleda vallavolikogu istungil Microsoft Teams keskkonnas. Oma soovist teavitage vallakantselei spetsialisti Ülle Riinerit  e-postiga aadressil ylle.riiner@viljandivald.ee .

25.02.2021 saadetakse kõigile vallavolikogu liikmetele link Microsoft Teams keskkonnas osalemise kohta.

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

Ettekandja

1.

Kalmetu Põhikooli arengukava aastateks 2021 – 2026 kinnitamine

Andres Savi

2.

Leie Põhikooli ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa" ümberkorraldamine

Irma Väre

3.

Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks

Rein Anton

 

4.

Riigihanke „Kolga-Jaani lasteaiahoone rekonstrueerimine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste edukaks tunnistamine, edukate pakkujate kvalifitseerimata jätmine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine ning loa andmine hankelepingu sõlmimiseks

Rein Anton

5.

Karula-Piiri detailplaneeringu algatamine

Rein Anton

6.

Sepa tee päikeseelektrijaama detailplaneeringu kehtestamine

Rein Anton

7.

Kinnisasja omandamiseks loa andmine

Rein Anton

8.

Kinnisvara omandamine

Rein Anton

9.

Vallavara võõrandamine

Rein Anton

10.

Vallavara võõrandamine

Rein Anton

11.

Kolga-Jaani Villem Reimani nimelise Rahvamaja põhimäärus

Irma Väre

12.

Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse määramine ja korraldamine

Irma Väre

13.

Viljandi valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volitamine

Reet Pramann

14.

Informatsioon Sihtasutusest Holstre-Polli Vabaajakeskus

Alar Karu 

Tarmo Arak

15.

Vallavanema informatsioon

Alar Karu

 

Kaupo Kase

vallavolikogu esimees