Volikogu istungite päevakordade arhiiv

« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 27. jaanuaril 2021 algusega kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses, Ramsi tee 5, Ramsi alevik.

Vallavolikogu istungist on võimalik osa võtta ka Microsoft Teams keskkonnas.

Palun andke hiljemalt esmaspäeva, 25.01.2021 kella 16.00-ks teada, kes soovivad osaleda vallavolikogu istungil Microsoft Teams keskkonnas. Oma soovist teavitage vallakantselei spetsialisti Ülle Riinerit  e-postiga aadressil ylle.riiner@viljandivald.ee .

27.01.2021 saadetakse kõigile vallavolikogu liikmetele link Microsoft Teams keskkonnas osalemise kohta.

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

Ettekandja

1.

Viljandi valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine

Tiina Jaksi

2.

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Irma Väre

3.

Uusna Külamaja põhimäärus

Irma Väre

4.

Kinnisvara tasuta omandamine

Rein Anton

5.

Viljandi Vallavalitsuse siseaudiitori 2021. aasta tegevusplaani kinnitamine

Anna Netšajeva

6.

Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend, II lugemine

Reet Pramann

7.

Viljandi Vallavolikogu 28.10.2020 määruse nr 121 „Viljandi Vallavolikogu liikmele, alatise komisjoni esimehele ja komisjoni liikmele tasu maksmise kord" muutmine

Kaupo Kase

8.

 Vallavanema informatsioon

Alar Karu

 

Kaupo Kase

vallavolikogu esimees