Viljandi vald tunnustab ja tänab

26.11.19

Viljandi Vallavolikogu määrus 31.10.2018 nr 53 "Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord"

Viljandi Vallavolikogu otsus 30. jaanuar 2019 nr 1-3/144 "Tunnustusega kaasneva rahalise preemia suuruse kinnitamine" 

Hea vallarahvas! Ootame Teie kandidaate:

Kandidaate võivad tunnustamiseks esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Tunnustused antakse üle Viljandi vallas Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

Vabas vormis ettepanekud tuleb esitada vallavalitsusele aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn või e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee hiljemalt 15. detsembriks 2019 ning need peavad sisaldama kandidaadi eluloolisi andmeid ning põhjendusi.

2019. aastal anti tunnustused välja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul kontsert-aktusel, mis toimus 22.veebruaril Heimtali ringhoones.

 

 • Viljandi valla Aukodanik on Imbi-Sirje Torm

Viljandi valla kõrgeima tunnustuse „Viljandi valla Aukodanik" aunimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes on oma tööalase või isikliku tegevusega välja paistnud valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust. Aukodaniku aunimetus antakse väljapaistvate teenete eest ettevõtluse-, majanduse-, hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas või muus valdkonnas või isamaalise tegevuse või vabatahtliku töö eest.

 • Viljandi valla aasta pere on perekond Tank

Viljandi valla aasta pere aunimetusega tunnustatakse vähemalt kolmelapselisi aktiivseid ja koostegutsemist väärtustavaid peresid. 

 • Viljandi valla Tegija on Mati Karmin

Viljandi valla Tegija aunimetus määratakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on aasta või aastate jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas ning toonud vallale tuntust. 

 • Viljandi valla teenetemärgi saajad on Anne Freimuth ja Riina Salm

Viljandi valla teenetemärk antakse vallas olulist osa etendanud füüsilisele isikule, kelle töö, looming või panus on toonud märgatavat kasu majanduse või muu valdkonna arendamisele Viljandi vallas

 • Viljandi valla kultuuripreemia saajad on Aza ja Paul Rusanov

Viljandi valla kultuuripreemia eesmärk on tunnustada ja innustada Viljandi vallas tegutsevaid isikuid või organisatsioone, kes on kultuuri valdkonnas silma paistnud ning panustanud vallale oluliste sündmuste korraldamisse või toonud vallale üleriigilist tunnustust. Kultuuripreemia määratakse Viljandi vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile, väljapaistva tegevuse või saavutuste eest kultuuri valdkonnas.

 • Aasta Noorsootöö auhinna saab Liis Lääts

Aasta Noorsootöö auhinna omistamise eesmärgiks on märgata ja väärtustada 7-26 aastaseid noori ning noorsootöö tegijaid, kelle tegevus ja isiklik eeskuju on positiivselt mõjutanud Viljandi valla mainet. Noorsootöö auhind omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile, väljapaistva tegevuse või saavutuste eest noorsootöö valdkonnas.

 • AINO TAMME nimelise stipendiumi saaja on Rutt Poolakese, kes õpib Tatu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias

AINO TAMME nimelise stipendiumiga tunnustatakse ja innustatakse õpinguid jätkama Viljandi vallast kõrgemasse õppeasutusse õppima läinud hea õppeedukusega humanitaar- ja kultuuriüliõpilast. 

 • JAAN DEPMANI nimelise stipendiumi saaja on Kädi-Liis Hunt, kes õpib Tallinna Ülikoolis

JAAN DEPMANI nimelise stipendiumiga tunnustatakse ja innustatakse õpinguid jätkama Viljandi vallast kõrgemasse õppeasutusse õppima läinud hea õppeedukusega  reaal- ja loodusainete üliõpilast.

 • MARTIN KLEINI nimelise spordipreemia parimale naissportlasele pälvis Emilia Palgi
 • MARTIN KLEINI nimelise spordipreemia parimale meessportlasele pälvis Rauno Tamme
 • MARTIN KLEINI nimelise spordipreemia spordielu edendajale pälvis Paul Kolla

MARTIN KLEINI nimelised spordipreemiad annab vallavalitsus seniste kõrgetasemeliste saavutuste tunnustamiseks ja edasiseks spordiga tegelemiseks ning spordivaldkonna edendamiseks Viljandi vallas elavatele sportlastele ning spordielu edendajatele.

 

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL