Viljandi vald tunnustab ja tänab

4.02.20

Viljandi Vallavolikogu määrus 31.10.2018 nr 53 "Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord"

Viljandi Vallavolikogu otsus 30. jaanuar 2019 nr 1-3/144 "Tunnustusega kaasneva rahalise preemia suuruse kinnitamine" 

2020. aastal antakse tunnustused välja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul kontsert-aktusel, mis toimub 21. veebruaril Heimtali ringhoones.

 

 • Viljandi valla Aukodanik on Ene Saar

Viljandi valla kõrgeima tunnustuse „Viljandi valla Aukodanik" aunimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes on oma tööalase või isikliku tegevusega välja paistnud valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust. Aukodaniku aunimetus antakse väljapaistvate teenete eest ettevõtluse-, majanduse-, hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas või muus valdkonnas või isamaalise tegevuse või vabatahtliku töö eest.

 • Viljandi valla aasta pere on perekond Hantson

Viljandi valla aasta pere aunimetusega tunnustatakse vähemalt kolmelapselisi aktiivseid ja koostegutsemist väärtustavaid peresid. 

 • Viljandi valla Tegija on Artur Grossthal

Viljandi valla Tegija aunimetus määratakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on aasta või aastate jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas ning toonud vallale tuntust. 

 • Viljandi valla teenetemärgi saajad on Märt Müür, Heino Lapp ja Ille Mirka

Viljandi valla teenetemärk antakse vallas olulist osa etendanud füüsilisele isikule, kelle töö, looming või panus on toonud märgatavat kasu majanduse või muu valdkonna arendamisele Viljandi vallas

 • Viljandi valla kultuuripreemia saaja on Vaike Rajaste

Viljandi valla kultuuripreemia eesmärk on tunnustada ja innustada Viljandi vallas tegutsevaid isikuid või organisatsioone, kes on kultuuri valdkonnas silma paistnud ning panustanud vallale oluliste sündmuste korraldamisse või toonud vallale üleriigilist tunnustust. Kultuuripreemia määratakse Viljandi vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile, väljapaistva tegevuse või saavutuste eest kultuuri valdkonnas.

 • Aasta Noorsootöö auhinna saab Ester Valk

Aasta Noorsootöö auhinna omistamise eesmärgiks on märgata ja väärtustada 7-26 aastaseid noori ning noorsootöö tegijaid, kelle tegevus ja isiklik eeskuju on positiivselt mõjutanud Viljandi valla mainet. Noorsootöö auhind omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile, väljapaistva tegevuse või saavutuste eest noorsootöö valdkonnas.

 • AINO TAMME nimelise stipendiumi pälvis Rebecca Künnis, kes õpib Eesti Kunstiakadeemias tekstiilidisaini.

AINO TAMME nimelise stipendiumiga tunnustatakse ja innustatakse õpinguid jätkama Viljandi vallast kõrgemasse õppeasutusse õppima läinud hea õppeedukusega humanitaar- ja kultuuriüliõpilast. 

 • JAAN DEPMANI nimelise stipendiumi pälvis Annika Ilves, kes õpib Tallinna Ülikooli magistrantuuris matemaatikaõpetajaks.

JAAN DEPMANI nimelise stipendiumiga tunnustatakse ja innustatakse õpinguid jätkama Viljandi vallast kõrgemasse õppeasutusse õppima läinud hea õppeedukusega  reaal- ja loodusainete üliõpilast.

 • MARTIN KLEINI nimelise spordipreemia parimale naissportlasele pälvis Brit Martin
 • MARTIN KLEINI nimelise spordipreemia parimale meessportlasele pälvis Kardo Tamm
 • MARTIN KLEINI nimelise spordipreemia spordielu edendajale pälvis Zurab Kvaratshelija

MARTIN KLEINI nimelised spordipreemiad annab vallavalitsus seniste kõrgetasemeliste saavutuste tunnustamiseks ja edasiseks spordiga tegelemiseks ning spordivaldkonna edendamiseks Viljandi vallas elavatele sportlastele ning spordielu edendajatele.