« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud!

 

Hajaasustuse programmi tänavuse aasta taotlusi võetakse vastu 1. veebruarist 1. aprillini. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele headelutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike püsimisele neis piirkondades.

 

Toetatakse kodumajapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seonduvat

.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad.

 

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat.

 

Iga valdkonna jaoks on ühele majapidamisele võimalik taotleda programmist toetust üks kord kuue kalendriaasta jooksul. Teistkordset toetust sama valdkonna rahastamiseks võib kuue kalendriaasta jooksul anda juhul, kui toetuse saaja on sama valdkonna eelmise toetuse täies mahus tagastanud põhjusel, et projekti eesmärke ei olnud võimalik saavutada.

 

Programmist võib toetust anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.

Taotlus tuleb esitada iga toetatava valdkonna kohta eraldi. Taotlus koos vajalike lisadega tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks 2021.a. paberil või digitaalselt allkirjastatuna Viljandi Vallavalitsusele: Kauba tn 9, Viljandi, 71020 Viljandi maakond või viljandivald@viljandivald.ee;

Tarvastu teenuskeskusele, Posti 52e, Mustla alevik või tiina.almers@viljandivald.ee

Kolga-Jaani teenuskeskusele, Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani alevik või rivo.aren@viljandivald.ee.   

Programmi määrusega ja taotlusdokumentidega saab tutvuda: https://rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Enne taotluse esitamist tasub vallast nõu küsida tel 5156678 või e-posti teel                         rivo.aren@viljandivald.ee

 

Rivo Aren

Kolga-Jaani piirkonnajuht