« Tagasi

Hasso Kukemelk on Springeri teaduskirjastuse poolt avaldatud raamatu ühe artikli kaasautor

Möödunud aastal ilmus Šveitsis Springeri teaduskirjastuse (üks maailma juhtivaid teaduskirjastusi) poolt avaldatud raamatus Maie Kitsingu ja Kolga-Jaani Kooli direktori Hasso Kukemelki kaasautorluses peatükk pealkirjaga „Estonia: School Governance in Estonia – Turnaround from Order-Oriented to Inclusive and Evidence-Based Governance" („Eesti: Koolijuhtimine Eestis - kaasavale ja tõenduspõhisele juhtimisele pööramine"). See peatükk on osa Helene Årlestingi ja Olof Johanssoni toimetatud kogumikust „Educational Authorities and the Schools".  Avaldatud paberkandjal 2020.

Eesti peatükis avavad autorid tagamaid ja loogikaid, milliseid muutusi on Eesti haridussüsteem läbi teinud alates nõukogude perioodi lõpust kuni tänase päevani. Näidatakse kätte suure koolidele antud autonoomia otsesed mõjud Eesti hariduse kvaliteedile ning laste arengule. Autorid keskenduvad ka kaasava hariduse juurutamise hüvedele ja valudele ning peatüki lõpus avatakse mitmeid võimalikke tulevikutrende haridussüsteemi arengus Eestis. Päris palju käsitletakse ka, miks Eesti on PISA testides nii edukas.