« Tagasi

Vabadussõjas langenud Paistu meeste nimed jäädvustatakse mälestusplaatidel

Sada aastat on möödas Vabadussõja lõpust ja Tartu rahulepingu sõlmimisest, millega kindlustati Eesti vabariigi püsimajäämine.  Me ei saa unustada inimesi, kes selles võitluses langesid, olid kommunistliku terrori ohvrid või surid ühe aasta jooksul pärast Tartu rahulepingu sõlmimist sõjast saadud vigastustesse ja haigustesse.

Kõiki neid hukkunuid loetakse tolleaegsete seaduste järgi Vabadussõjas langenuiks ja kangelasteks, sest nad andsid võitluses kodumaa eest oma kallima – elu. Koos Vabadussõja Ajaloo Seltsiga (aseesimees Ain Krillo) oleme välja selgitanud inimeste nimed, kes tolleaegsetest Paistu kihelkonna valdadest tuleks jäädvustada Paistu Vabadussõja mälestussamba juurde mõeldud mälestusplaatidele.

Küsimusi tekitavad aga nende isikute nimed, kes kanti Vabadussõjas kadunuks jäänute nimekirja. Kas nad tulid hiljem elavatena välja?

Paistu kihelkonnast Vabadussõjas langenute nimekirjadega on teil praegu võimalik tutvuda Viljandi valla kõigis raamatukogudes.

Hea lugeja, kui sa omad täiendavat infot (kui mõni inimene ei kajastu veel selles nimekirjas või ei langenud sõjas) ja ajaloolisi fotosid sõjameestest, siis anna palun sellest teada meilile ylo.tuvi@viljandivald.ee või helista tel 515 7103.

Ülo Tuvi,
nimede jäädvustamise toimkonna liige

Foto: Elmo Riig