« Tagasi

Tarvastu lasteaed pälvis HEA LASTEAIA TEERAJAJA tunnustuse 2020.

Eriolukord andis meile võimaluse süvendatult analüüsida meie väärtuspõhist õppekasvatustegevust. Märtsis kirjutatud motivatsioonikirja alusel valis Tartu Ülikooli eetikakeskus meid osalema konkursil HEA LASTEAED KUI VÄÄRTUSPÕHINE LASTEAED 2020. Ainukese  haridusasutusena Viljandimaal saime  tunnustuse  laste ja lastevanemate mitmekülgse kaasamise ning teadliku väärtusarenduse eest. Lasteaia aastatepikkune ühtehoidev ja lastekeskne  mõtteviis  ning noore õppejuhi Sigrit Letlase  eestvedamine viis selleni, et pälvisime  HEA LASTEAIA TEERAJAJA tunnustuse. Tunnustus anti üle 2.detsembril eetikakeskuse 13. väärtuskasvatuse konverentsil sellele aastale omaselt  veebiülekande vahendusel.

Tiiu Rõõm, Tarvastu lasteaia direktor