« Tagasi

Valla ainus gümnaasium peab säilima!

Viljandi valla ainuke gümnaasium asub Mustlas. Tarvastu gümnaasiumi neljas kooliastmes õpib 238 õpilast, neist 25 gümnaasiumiastmes.

Vaatamata praegusele suhteliselt väikesele õpilaste arvule, peame oma gümnaasiumi alles hoidma, et meie lastel oleks võimalik kodulähedases koolis õppida. Laste arv lasteaedades näitab kasvutrendi ja see tõstab tulevikus õpilaste arvu ka koolis. Paraku leidub vallavolinikke, kes nii ei arva ja gümnaasiumi püsimisele vastu töötavad.

Viljandi valla volikogu oktoobrikuu istungi algus oli üsna pingeline, kui arutati kahe kooli, Leie põhikooli ja Tarvastu gümnaasiumi arengukavasid. Üks häiriv asjaolu oli see, et mõned meie valla volikogu liikmed, kes peaksid seisma meie noorte hariduse ja koolide eest, leiavad, et meie lapsed peaksid asuma õppima linna gümnaasiumi.

Minu arvates sellised volinikud ei peaks meie valla volikogus istuma, vaid peaksid olema  linnavolikogus. See, kui volikogu liige ütleb, et meie gümnaasiumis ei suudeta anda piisavat gümnaasiumiharidust, on vale ja näitab, et see inimene ei ole piisavalt oludega kursis. Tõepoolest ei suuda me võistelda suurte linnagümnaasiumidega, kuid igal koolil on oma plussid ja miinused. Kodulähedane kool, rahulikum õpikeskkond (Tarvastusse tuleb sel põhjusel igal aastal õpilasi ka Viljandist), väiksemad sõidukulud, õpilase suurem võimalus ennast teostada ja silma paista on väärtused, mis esmapilgul ehk välja ei paistagi. Ettepanekud ja nõuandmine,  kuidas kooli paremaks teha, peaks olema number üks. Teatud inimesed tahavad aga minna lihtsama vastupanu teed ja gümnaasiumiosa kaotada. Vale! Selle mõttega ei tohi kaasa minna ja meie gümnaasium peab säilima! Kui keegi arvab, et me hoiame palju raha kokku, kui gümnaasiumiosa sulgeme, siis ta eksib. Mõne volikogu liikme auto kuuliising on samaväärne ühe õpilase pooleaastase ülalpidamisega.

 Hoiame ja toetame oma gümnaasiumi!

Valmar Haava,

Viljandi valla volikogu liige