Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Pärstis on müügil ajalooga hoone

Viljandi Vallavalitsus müüb alates 14. augustist 2018 internetiportaalis osta.ee kinnistu aadressiga Mõisa tee 1, Pärsti küla, Viljandi vald (külamaja) alghinnaga 42 000 eurot.
Viljandi Vallavalitsus müüb internetiportaalis osta.ee kinnistu aadressiga Mõisa tee 1, Pärsti küla, Viljandi vald(külamaja) alghinnaga 42 000 eurot. Enampakkumise lõpuaeg on 11.september 2018 kell 10.00

Kinnistu andmed
Katastritunnus: 62901:002:0145

Pindala: 16 206 m2
Maa sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa

Kinnistul asuvad külamaja (ehitisregistri kood 112024826, suletud netopind 318,8 m2 ) ja kaks kuuri (ehitisregistri kood 112024829, suletud netopind 32,6 m2 ja ehitisregistri kood 112024831, suletud netopind 100,0 m2 ).
Külamaja on muinsuskaitse all (kultuurimälestiste riiklikus registris Pärsti mõisa moonakatemaja, 19. saj, mälestise registri number 14752). 2012 aastal on vahetatud katus ja vahelaed

Tehnosüsteemid
Veevarustus: oma salvkaev, ühisveevärgiga liitumise võimalus ca 150 m kauguselt

Kanalisatsioon: olemas ühendus ühiskanalisatsiooniga
Elekter: kaks liitumist peakaitsmetega 16A ja 20A

Side: olemas ühendus valguskaabliga
Küte: puudub, osades ruumides mittetöökorras ahjud

Kinnistul asub osaliselt bussiootepaviljon, mida uus omanik on kohustatud taluma.

Info: majandusnõunik Heino Lapp, tel 435 0130