Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Kalmetu ja Heimtali õpilased pääsevad kodukandi tööandjate tagaruumidesse

KredEx viib Kalmetu ja Heimtali põhikoolide õpilased Viljandimaa ettevõtetesse, et anda noortele võimalus tutvuda kodukandi tööandjatega. KredExi Karjääriretkede raames avaneb 9. klassidele võimalus külastada ühe päeva jooksul kolme ettevõtte - Toom Tekstiil, Oskat LT ja Combimill tegevustega.

9.-12. klassidele suunatud Karjääriretked toimuvad KredExi algatusel juba neljandat aastat.

"Eelmisel aastal viisime projektis osalenud õpilaste seas läbi küsitluse, millest selgus, et üle 50% õpilastest polnud kunagi käinud ekskursioonil üheski ettevõttes. See tähendab, et enam kui pooltele õpilastele on karjääriretkede raames reaalse tööeluga kokkupuutumine eriti oluline, kuna just tänased ettevõtted on meie noortele tulevikus tööandjaks," rääkis KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Jarmo Liiver. "Kindlasti on ka ettevõtetele projektis osalemine tulevikku vaatav tegevus, sest üle 90% õpilastest jääb ettevõtete külastusi hea sõnaga meenutama," lisas Liiver.

Kalmetu põhikooli karjäärikoordinaatori Heljo Saare sõnul aitavad karjääriretked õpilastel omandada uusi teadmisi ettevõtlusest otse ettevõtetes endis. "Teooria peab käima käsikäes praktikaga, seega oleme väga huvitatud võimalusest näha ettevõtlust oma silmaga," rääkis Saar.

Viljandi maakonnas saavad Kalmetu ja Heimtali põhikoolide õpilased tutvuda lähemalt madratseid tootva Viljandi ettevõtte Toom Tekstiiliga, Saarepeedis tegutseva Oskari lihatööstusega ja Olustveres puidutöötlejaga Combimill Sakala.  

Karjääriretkedest saavad 9.-12. klasside õpilased osa kaheksas maakonnas. Retkele saamiseks esitasid õpilased taotlused ning kõigi laekunud sooviavalduste seast valiti välja karjääriretkel osalevad klassid. Karjääriretked toimuvad 20.-23. novembril​​ Harjumaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Saaremaal, Tartumaal, Põlvamaal ja Jõgevamaal.

Noorte ettevõtlikkust aitab edendada üle Eesti kokku ligi 25 ettevõtet. Karjääriretki viib ellu KredEx ning külastuste läbiviimist rahastab Euroopa Liit läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi.

Rohkem infot:

​Joonas Kerge

KredExi kommunikatsioonispetsialist

ekskursioon@kredex.ee

+372 667 4116

5381 3231