Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Vald tunnustas õpetajaid

"Suurim kunst õpetamise juures on äratada õpilases rõõmu loomingulisest eneseväljendusest ja tarkusest."

Albert Einstein

 

Viljandi vald tunnustas oma tublisid õpetajaid, kes valdavad õpetamise kunsti eriti hästi,  5. oktoobril Sakala keskuses toimunud üritusel «Viljandimaa õpib ja tänab».

Viljandi valla aasta noore õpetaja ja Viljandi valla aasta õpetajate tiitlid anti üle koos aukirja, meene ja rahalise preemiaga.

Viljandi valla aasta noor õpetaja 2018 on Kolga-Jaani Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Teet Meerits.
Kolleegide sõnul on Teet Meerits kohusetundlik pedagoog, kes leiab aega ja tahtmist lisaks koolitööle tegelda kohaliku kogukonnaga. Tema juhendatud sportlased osalevad erinevatel võistlustel. Teedu eestvedamisel on Kolga-Jaani õpilased saanud korvpallikohtunike koolituse ning käinud vaatamas kõrgliiga võistlusi. Ta on rahulik ja sõbralik õpetaja, kes oskab hinnata enda ja kolleegide aega ning propageerib tervislikke eluviise.
Teet Meerits on Tartu Ülikooli doktorant ning pälvinud 2016. aastal noore teadlase preemia.

Viljandi valla aasta õpetaja 2018 on Viiratsi lasteaia Rüblik muusikaõpetaja Aime Reier.
Aime Reieri kohta ütlevad kolleegid, et ta on äärmiselt pühendunud, loov ja lapsi armastav muusikaõpetaja. Teeb oma tööd kirega ja panustab ka väljaspool tööaega. Aime paneb lapsed orkestrina musitseerima alates sõimeealistest ning õpetab kasutama nii muusikainstrumente, isetehtud pille kui kehapille. Ta on lastele ja kolleegidele eeskujuks oma tasase loomu ja tolerantsusega. Seejuures on ta nõudlik nii enese kui laste suhtes. Tal jätkub kannatust arutleda  lapsega murede üle ja leida  sobilik lahendus.
Aime Reier valdab muusikas orfimetoodikat, õpetab väikekannelt Viljandi Kultuuriakadeemias ning  August Pulsti õpistus. On õpetanud haridusasutustes  üle Eesti, jagades oma töökogemust ja loodud materjale. Ta on raamatu „Abiks väikekandle õppijale" autor ja  Mari Karilaidi raamatu „Küllap sirgun" kaasautor, luues viisid laulutekstidele.

Viljandi valla aasta õpetaja 2018 on Heimtali Põhikooli õppealajuhataja Urve Mukk.
Urve Mukk on pikaaegne õppejuht, kelle jaoks on oluline koolielu edendamine, kooli maine hoidmine,  ettevõtlus- ja majandusõppe arendamine ning kes panustab aega õpilastele uute võimaluste leidmiseks erinevate projektide kaudu. Heimtali koolipere peab Urvet oma eeskujuks kui õppivat õpetajat, kes õpib ise ja organiseerib erinevaid koolitusi kolleegidele ning on pikaaegne Eesti Lastevanemate Liidu koolitaja.
Avatud meelega ja ühiskondlikult ergas naine on aktiivne kodukandiliikumise eestvedaja nii koolis kui oma kodukülas Kuhjaveres. MTÜ Heimtali Mõisakooli Seltsi kaudu kaasab ta kooli tegemistesse kohalikke elanikke, lapsevanemaid ja ettevõtjaid (talgupäevad mõisapargis ja Siversite kalmistul, jõululaat, Heimtali mõisa suvefestival jne).

Lisaks Viljandi valla aunimetustele said meie õpetajad laureaaditiitleid ka maakonna aasta õpetaja konkursil:
Aime Reier – Viljandimaa aasta lasteaiaõpetaja
Urve Mukk – Viljandimaa aasta õppeasutuse juht
Aive Kaldra – Viljandimaa aasta gümnaasiumiõpetaja (Tarvastu Gümnaasium)

Palju õnne kõigile!

Anne Põldsaar,

haridusspetsialist