Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Kolga-Jaani sai uued soojatrassid

Juunis lõppes ligi pool miljonit eurot maksma läinud Kolga-Jaani kaugkütte soojustrasside rekonstrueerimine, tänu millele vähenevad alevikus tuntavalt soojakaod.  

Aleviku katlamaja ehitati 1970-ndate alguses, kui asulasse ehitati esimene kolmekordne korterelamu. Kaugküttetorustik, mille kogupikkus on ligikaudu 1600 meetrit, oli siiani rekonstrueerimata – maapealse trassi isolatsioon ja kogu metalltorustik olid amortiseerunud, mistõttu oli vaja ette võtta kogu soojatrassi rekonstrueerimine. Enamus soojatorudest jooksevad spetsiaalsetes künades ning need olid soojustamata, seepärast olid küttekaod suured.  

2017. aastal esitas Kolga-Jaani Vallavalitsus taotluse Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks projektile „Kolga-Jaani aleviku kaugkütte soojustrasside rekonstrueerimine". Projekti koostas Keskkonnaprojekt OÜ maksumusega 15 450 eurot. Ehitustöid teostas AS Magma. Projekti tulemusena rekonstrueeriti 1250 meetrit soojatorustikku. Projekti kogumaksumuseks oli 499 276 eurot, millest KIKi toetus 239 214 eurot ja valla omaosalus 260 062 eurot.  

Ehitustöödega alustati 11. oktoobril 2018 ja need lõppesid 31. jaanuaril 2019, kuid elanikud said toasooja rekonstrueeritud trassidest juba käesoleva aasta 10. jaanuaril.  

Tööd kulgesid tänu soojale sügisele plaanipäraselt ja soojakatkestused olid väga lühiajalised. Tänu sellele ei mõjutanud ehitustööd inimeste igapäevaelu ning pigem said nad aru, et sellised tööd on hädavajalikud. Vaegtööd ehk katete taastamine ja haljastus jäid lõpetada sellel kevadel ning kogu projekt sai valmis ja tööd võeti vastu 26. juunil. 

Enne trasside rekonstrueerimist läks katlamajast välja kolm paari soojatorusid, millest tulenevalt ei olnud võimalik individuaalselt sulgeda soojatarbijaid. Pärast rekonstrueerimist läheb katlamajast välja üks magistraaltrass ning igat eraldi suunda ja ka kinnistuid ühendavaid trasse on võimalik eraldi sulgeda. 

Projekti lõpptulemusena on Kolga-Jaani alevik varustatud uute soojatrassidega, soojakaod tuntavalt vähenevad ja elamutesse jõuab kõrgema temperatuuriga vesi, millega elamuid köetakse. 

Kolga-Jaani alevikus pakub tsentraalset kütteteenust munitsipaalasutus Sovel. Keskküttega varustatakse kuut korterelamut, Kolga-Jaani Põhikooli koos spordihoonega, lasteaeda, hooldekodu, pastoraadihoonet, rahvamaja, Kolga-Jaani teenuskeskust, Konsumi kauplust, Kolga-Jaani Tuletõrje Seltsi depoohoonet ja kahte eramaja. 

 Harry Andresson, munitsipaalasutus SOVEL juhataja 
Rivo Aren, Kolga-Jaani piirkonnajuht