Viljandi valla teehoiukava aastateks 2023-2027

4.10.23

Hoidmaks teehoiukava ajakohasena, vaatab vallavalitsus ja vallavolikogu igal aastal ennem eelarvestrateegia ja tuleva aasta eelarve koostamist arengukava ja teehoiukava üle, hinnates eelarvevõimalusi ja täpsustades investeeringute vajadusi.

Arengukava, eelarvestrateegia ja teehoiukava peavad kehtima ning kajastama vähemalt 4 eelseisva aasta plaane ja investeeringuid!