Hajaasustuse programm 2017

5.09.17

Hajaasustuse programmi  2017. aasta taotluste vastuvõtmise periood on 10.04.2017-12.06.2017.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi  on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 EUR, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Taotlus koos vajalike lisadega tuleb esitada hiljemalt 12.06.2017 allkirjastatuna paberil või digitaalselt Viljandi vallavalitsusele: Kauba tn 9, Viljandi, 71020 Viljandi maakond või viljandivald@viljandivald.ee .

Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda:

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Enne taotluse esitamist tasub vallast nõu küsida: Kalle Aavik telefon 435 0122 või e-post kalle.aavik@viljandivald.ee