Hajaasustuse programm 2018

26.02.19

Hajaasustuse programmi 2018 aasta taotlusvoor avatakse 9. aprillil

Hajaasustuse programmi  2018. aasta taotlusvooru avamise tähtpäev on 9. aprill 2018.a ning taotluste esitamise tähtpäev 11. juuni 2018.a.

Taotlus koos vajalike lisadega tuleb esitada hiljemalt 11.06.2018 allkirjastatuna paberil või digitaalselt Viljandi vallavalitsusele: Kauba tn 9, Viljandi, 71020 Viljandi maakond või viljandivald@viljandivald.ee , Tarvastu teenuskeskus, Posti 52e, Mustla alevik või tiina.almers@viljandivald.ee , Kolga-Jaani teenuskeskus, Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani alevik või rivo.aren@viljandivald.ee    

Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda:

Hajaasustuse  programm 2018, https://www.riigiteataja.ee/akt/126022018007

Taotlusdokumendidhttps://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Puurkaevu rajaminehttps://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/public/valdkonnad/puurkaevu_rajamine.pdf

Enne taotluse esitamist tasub vallast nõu küsida: Kalle Aavik telefon 435 0122 või e-post kalle.aavik@viljandivald.ee