Hanked

« Tagasi

Hange: detailplaneeringu koostamine Järtsaare külas ehitusõiguse määramiseks

Hanke objektiks on detailplaneeringu koostamine Järtsaare külas.

Hankija: Viljandi Vallavalitsus.

Asukoht: katastriüksus 89901:001:0596

Planeeringuala suurus ligikaudu 2.3 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk: ehitusõiguse määramine turbatootmisala teenindavate hoonete ja rajatiste ehitamiseks.

Tegemist on üldplaneeringut muutva planeeringuga. Planeeringu koostamiseks ja finantseerimiseks sõlmitakse kolmepoolne leping omavalitsuse (tellija), planeeringu koostaja ja planeeringu koostamisest huvitatud isiku vahel, kes võtab lepinguga üle planeeringu koostamise finantseerimise kohustuse. Lõpliku valiku planeeringu koostaja osas teeb finantseerija.

Hinnapakkumine esitada vallavalitsusele hiljemalt 04.10.2019 digitaalselt allkirjastatult aadressil viljandivald@viljandivald.ee Pakkumises palun esitada andmed planeeringu koostaja kohta ning planeeringu koostamiseks vajalik aeg planeeringu vastuvõtmiseks esitamise otsuse tegemiseks.

Planeeringu info valla veebilhelel https://www.viljandivald.ee/ehitus-planeerimine-detailplaneeringud/-/asset_publisher/vqLghZjMz4Pa/content/dp267-turbakoja?redirect=https%3A%2F%2Fwww.viljandivald.ee%2Fehitus-planeerimine-detailplaneeringud%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_vqLghZjMz4Pa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Kontaktisik: Raivo Laidma Mob. +372 58855537,  raivo.laidma@viljandivald.ee