Hanked

« Tagasi

Hange: Ennukse metsavendade punkri projekteerimine

Hanke eesmärk:

Hanke eesmärk on projekteerida Viljandi vallas, Raasilla külas Ennokse maaüksusel asuv Ennukse metsavendade ajalooline punker eesmärgiga punker taastada ja teha see külastajatele kättesaadavaks.

Hanke objekt ja asukoht:
Hanke objektiks on Ennukse metsavendade punker aadressiga Ennokse maaüksus, Raasilla küla, Viljandi vald.
Katastritunnus 
79701:004:0860 

Tehniline kirjeldus:

Pakkumuse koostamise aluseks on Ennukse metsavendade punkri projekteerimise tehniline kirjeldus (Lisa 1) ja Ennukse metsavendade punkri eelprojekt (Lisa 2).

Nõuded pakkujale:

  1. Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris.
  2. Pakkuja peab omama pädevat isikut (ehitusinsener tase 6 või kõrgem) kelle kvalifikatsioonile pakkuja saab tugineda.
  3. Pakkujal ei tohi olla riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlga maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlga tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Hankija kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt avalike registrite alusel ja kõrvaldab Pakkuja kellel nimetatud asjaolu esineb.
  4. Töövõtulepingu täitmise tähtaeg on 13. märts 2020.
     

Pakkumused esitada digiallkirjastatult Vormil 1 hiljemalt 30.12.2019 kell 10.00 e-posti aadressil indrek.talts@viljandivald.ee

Täiendav informatsioon kirjalikult: Indrek Talts, indrek.talts@viljandivald.ee

Küsimustele vastatakse kolme tööpäeva jooksul.

 

Hanketeade: Ennukse metsavendade punkri projekteerimine

Lisa 1: Tehniline kirjeldus

Lisa 2: Eelprojekt

Lisa 3: Töövõtulepingu projekt

Vorm 1 Pakkumuse maksumus