Hanked

« Tagasi

Hange: Tarvastu Gümnaasiumi koolistaadioni ja parkla projekteerimine

Hanke eesmärk:

Projekteerida Tarvastu Gümnaasiumi staadion koos käiguteede ja parklaga, et tagada õpilastele põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas nõutud pädevuste saavutamine ning luua kogukonnale võimalus tervisespordiga tegelemiseks. Valmistada ette ja koostada ehitustööde teostamiseks ehitusmahud lähtuvalt tehnilises kirjelduses toodud erisustele.

Hanke objekt ja asukoht:
Hanke objektiks on Tarvastu Gümnaasiumi staadion aadressiga Kevade 2a, Mustla, Viljandi vald.
Katastritunnus 
79705:002:0012

Tehniline kirjeldus:

Projekteerimise hanke tehniline kirjeldus on hanke Lisa 1 ning Tarvastu Gümnaasiumi kinnistu detailplaneering on Lisa 2. 

Nõuded pakkujale:

  1. Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris.
  2. Pakkuja peab omama pädevat isikut (ehitusinsener tase 6 või kõrgem) kelle kvalifikatsioonile pakkuja saab tugineda.
  3. Pakkujal ei tohi olla riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlga maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlga tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Hankija kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt avalike registrite alusel ja kõrvaldab Pakkuja kellel nimetatud asjaolu esineb.
     

Pakkumused esitada digiallkirjastatult Vormil 1 hiljemalt 30.12.2019 kell 10.00 e-posti aadressil indrek.talts@viljandivald.ee

Täiendav informatsioon kirjalikult: Indrek Talts, indrek.talts@viljandivald.ee

Küsimustele vastatakse kolme tööpäeva jooksul.

 

Hanketeade: Tarvastu Gümnaasiumi koolistaadioni ja parkla projekteerimine

Lisa 1: Tehniline kirjeldus

Lisa 2: Detailplaneering

Lisa 3: Töövõtulepingu projekt

Vorm 1 Pakkumuse maksumus