Hanked

« Tagasi

Hange: Tarvastu ordulinnuse varemete (mälestis reg. nr. 14673) konserveerimise III etapp

Pakkumuse koostamise aluseks on Koolmeistri OÜ (Alo Peebo) koostatud „Tarvastu ordulinnuse varemete (mälestis reg. nr. 14673) III etapi muinsuskaitse tehniline uuring, muinsuskaitse eritingimused ja konserveerimistööde kava".

Pakkumuse objektiks on Tarvastu ordulinnuse varemete (katastritunnus 79701:001:0177),  asukohaga Sooviku küla, Viljandi vald, konserveerimistööde III etapp.

Nõuded pakkujale:

-Pakkuja peab omama MTRis registreeringut Ehitamine ja muinsuskaitse tegevusluba.

-Pakkujal peavad puuduma riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 toodud hankemenetlusest kõrvaldamise alused.  Pakkuja kinnitab pakkumuses vastavust nõuetele, dokumente esitama ei pea.

-Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

- Hankeleping sõlmitakse kirjalikult.

- Lepingu täitmise ajaks on 2 kuud.