Hanked

« Tagasi

Hange: Viljandi valla teede ja tänavate lumetõrje aastatel 2019-2022

Lugupeetud ettevõtjad, Viljandi Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust riigihankele ,,Viljandi valla teede ja tänavate lumetõrje aastatel 2019-2022". Viitenumber 214191.

Hankedokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee. Küsimuste, ettepanekute ning pakkumuse esitamine toimub e-riigihangete keskkonnas. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.november 2019 kell 10.00.

Viljandi vallavalitsus tuletab meelde, et Viljandi valla elanikud, kes soovivad talvel lumelükkamist, peavad tegema oma sissesõidud korda nii, et traktor mahuks lund lükkama ja et oksad ei lõhuks traktorite peegleid. Oksad ja võsa eemaldada vähemalt kahe meetri kauguselt tee äärest ja nelja meetri kõrguselt. Sissesõiduteede otsad märgistada helkuriga varustatud postidega. Ära tuleb märkida ka ohud traktoristidele, mis võivad lumelükkamisel traktorile kahju teha või kohad, mida soovite kaitsta masinate eest. Märgistamata kaitsemist vajavad kohad ei kuulu hiljem hüvitamisele.
Juhul kui inimesed ei soovi, et nende kinnistu(te) tee lumest puhtaks lükatakse palume anda teada Viljandi valla teedespetsialistile Karl Õigus, tel 522 3550, karl.oigus@viljandivald.ee