Hanked

« Tagasi

Hange: Viljandi vallamaja rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärelevalve

Hanke eesmärk:
 
Hanke eesmärgiks on Viljandi vallamaja rekonstrueerimine lähtuvalt põhiprojektis planeeritud tegevustele ja eesmärkidele ning läbi viidud ehitustööde riigihanke viitenumbriga 214697 „Viljandi vallamaja rekonstrueerimine" alusdokumentides kirjeldatud nõuete täitmise tagamiseks omanikujärelevalve teostamine.
 
Hanke objekt ja asukoht:
 
Hanke objektiks on endise Viiratsi vallamaja hoone aadressil Sakala tn 1, Viiratsi alevik, Viljandi vald koos selle juurde kuuluva parkimisalaga (Sakala 2a).
 
Tehniline kirjeldus:
 
Omanikujärelevalve teenuse osutamise tehniline kirjeldus on toodud Lisa 1 – Tehniline kirjeldus .
 
Nõuded pakkujale:
 
1. Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris.
2. Pakkuja peab omama hanke esemeks olevate ehitustööde omanikujärelevalve teostamiseks isikut, kelle kutsekvalifikatsioon vastab diplomeeritud ehitusinsener tase 7 või kõrgemale tasemele.
3. Pakkuja peab omama valdkonnapõhiseid (elekter, vesi ja kanalisatsioon, ventilatsioon, küttesüsteem, jmt) pädevaid isikuid kelle kvalifikatsioonile ja kogemusele pakkuja saab nimetatud eriosade teostamise kontrollimisel tugineda.
 
Pakkumused esitada digiallkirjastatult hiljemalt 13.03.2020 kell 10.00 e-posti aadressile indrek.talts@viljandivald.ee .
 
Pakkumuse esitamisel märkida e-posti Teema real pealkiri: Pakkumus „Viljandi vallamaja rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärelevalve".
 
Täiendavat informatsiooni ja selgitusi saab kirjalikult esitades küsimuse e-posti aadressile indrek.talts@viljandivald.ee