Hanked

« Tagasi

HANGE: Viljandi Vallavalitsus rendib 48 kuuks 35 arvutit koos monitori ja lisaseadmetega

Hanke eesmärk

Rentida 48 kuuks 35 arvutit koos monitori ja lisaseadmetega.

Tehniline kirjeldus
Seadmete tehniline kirjeldus on toodud hanketeate tehnilises kirjelduses.

Kasutusrendi tingimused:

Seadmete kasutusrendi tingimused on toodud hanketeate tehnilises kirjelduses.

Nõuded pakkujale:

  1. Pakkuja viimase kolme aasta keskmine netokäive aastas peab olema vähemalt 50 000 eurot.
  2. Pakkujal peavad puuduma riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 toodud hankemenetlusest kõrvaldamise alused. 
  3. Pakkuja kinnitab pakkumuses vastavust nõuetele, dokumente esitama ei pea.

 

Pakkumused esitada digiallkirjastatult hiljemalt 09.06.2019 kell 21.00 e-posti aadressile hanked@viljandivald.ee

Pakkumuses esitada seadmete 48 kuu rendi hind ilma maksudeta.

Koos pakkumusega tuleb esitada pakutavate arvutite ja monitoride täielik tootja spetsifikatsioon.

Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, milles pakutud kogumaksumus ilma käibemaksuta on madalaim.

Hankeleping sõlmitakse kirjalikult.

Kui edukaks tunnistatud pakkuja ei allkirjasta hankelepingut 10 päeva jooksul alates hankija poolt allkirjastatud lepingu saatmisest edukale pakkujale, hindab hankija kõiki ülejäänud pakkumusi uuesti ja tunnistab edukaks pakkumuse, mis on vastavaks tunnistatud pakkumustest majanduslikult soodsaim.

Arvutite tarnimise tähtaeg on viie nädala jooksul peale lepingu sõlmimist.

Täiendav informatsioon: Ott Põder 5248953, ott.poder@viljandivald.ee Küsimustele vastatakse kahe tööpäeva jooksul.

Viljandi Vallavalitsus lükkab tagasi kõik pakkumused, kui pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat maksumust.