Hanked

« Tagasi

HANGE: Kärstna Hooldekodu remonttööd ja tuleohutusega vastavusse viimine

Hanke eesmärk
Viljandi vald, Anikatsi küla, Kärstna Hooldekodu remonttööd ja tuleohutusega vastavusse viimine.

Kärstna Hooldekodu asub Viljandi vallas, Anikatsi külas, Kärstna hooldekodu kinnistul (79702:002:0189).

Tehniline kirjeldus:

Tehniline kirjeldus ning nõuded pakkumusele toodud hanketeates.

Nõuded pakkujale:

  1. Pakkuja peab omama majandustegevuse registris registreeringut „Ehitamine".
  2. Pakkujal peavad puuduma riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 toodud hankemenetlusest kõrvaldamise alused. Pakkuja kinnitab pakkumuses vastavust nõuetele, dokumente esitama ei pea.
  3. Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.
  4. Hankeleping sõlmitakse kirjalikult. Tööde teostamise tähtaeg 15.09.2019.

Pakkumused esitada digiallkirjastatult hiljemalt 20.06.2019 kell 10.00 e-posti aadressil elo.talvoja@viljandivald.ee

Edukaks tunnistatakse madalaim pakkumus. Hankeleping sõlmitakse kirjalikult.

Täiendav informatsioon: Elo Talvoja 5305 7516, elo.talvoja@viljandivald.ee.

Küsimustele vastatakse kahe tööpäeva jooksul.

 

Kärstna Hooldekodu rekonstrueerimine põhiprojekt

1. korruse plaan
2. korruse plaan
Keldrikorruse plaan

Elektripaigaldise põhiprojekt
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6