Haridus- ja kultuurivaldkond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Haridus ja kultuurinõunik Anne Põldsaar 4350124
Haridusspetsialist Urmo Reitav 5309 8481
Noorsootööspetsialist Are Tints 57870315
Spordispetsialist Kevin Paavo 5180549
Kultuurispetsialist Jana Seeba 5300 9345
Koolipsühholoog Natalia Rediskina 5326 9767

Haridus- ja kultuurinõunik 

Anne Põldsaar 

Telefon: 435 0124

E-post: anne.poldsaar@viljandivald.ee

 

Mida haridus- ja kultuurinõunik teeb?

Minu töö märksõnad on haridus, kultuur, noored, ja sport. Tegelen sellega, et valla elanikele oleks võimalikult mugavalt tagatud teenused hariduse- ja kultuurivaldkonnas. Aitan kavandada ja ellu viia muutusi ning toetan asutuste juhte nende arenguteel.

Millega oled varem tegelenud?

Oma elus olen kõige kauem seotud olnud haridusteemadega, mida olen õppinud ka ülikoolis ja praktiseerinud erineva suurusega koolides. Pärast on elu jooksul veel üht-teist ametit juurde õpitud. Võõrad teemad pole ka kultuur ja sport. Olen mõned aastad tantsinud rahvatantsu, korraldanud animafilmifestivale ja muid sündmusi. Sport on olnud lapsest peale kohustuslik osa minu elust. Olen õnnelik, et meie valdkonnas on ühiste väärtustega positiivne meeskond, kes ei karda muutusi ellu viia.

 

Haridusspetsialist 

Urmo Reitav 

Telefon: 5309 8481

E-post: urmo.reitav@viljandivald.ee

 

Mida haridusspetsialist teeb?

Minu ülesanne on toetada tingimuste loomist meie valla lasteaedades ja koolides ning tagada õppijatele kvaliteetsed õpivõimalused (kaasaegne haridusvõrk, kvaliteetne haridus, pädevad haridusjuhid, arengukavad, nüüdisaegse õpikäsituse rakendumine, arendusprojektid jpm). Samuti kuulub minu igapäevatöösse hariduskorralduslike küsimustega tegelemine, andmete kogumine ja analüüs, lasteaiakohad jms.

Millega oled varem tegelenud?

Olen 20 aastat tegutsenud haridus- ja noortevaldkonnas erinevates rollides. Peamiselt õpetaja, koolitaja ning arendajana üld- ja kõrghariduses. Väärtustan avatust, arengut ja positiivsust nii tööl kui ka väljaspool seda.

 

Kultuuri- ja noorsootööspetsialist  

Are Tints

Telefon: 5787 0315

E-post: are.tints@viljandivald.ee

 

Mida kultuuri-ja noorsootööspetsialist teeb?

Minu ülesanne on parendada tingimusi, milles igapäevaselt tegutsevad meie valla rahva- ja külamajad, noortekeskused (-toad) ja raamatukogud. Soodustada kultuuri- ja noorsootööteenuse kättesaadavuse arengut ning suurepärase tarbimiskogemuse saamist selles osalemisel.

Millega oled varem tegelenud?

Olen viimasel 10 aastal tegutsenud viis aastat hariduse- ja noortevaldkonna ning 10 aastat kultuurikorralduse erinevatel ametikohtadel nii era kui avalikus sektoris. Edukad töökogemused on kaasa võetud noorsootöötaja, lasteaiaõpetaja, sündmuskorraldaja ning korraldusjuhi ametitelt. Hindan 100 protsendilist pühendumist ja mõtlemist, et teha tuleb asju nii, et sellest maksimaalselt kasu oleks. Väärtustan koostööd, positiivsust ning julgust eesmärgile pühenduda.

 

Spordispetsialist 

Kevin Paavo

Telefon: 518 0549

E-post: kevin.paavo@viljandivald.ee

 

Mida spordispetsialist teeb?

Minu ülesanne on toetada sporditingimuste loomist ja soodustamist meie valla inimestele ning olla kontaktisikuks ja toeks erinevates spordialastes küsimustes. Viljandi valla inimese liikumisrõõm ja tervis on minu hingeasi!

Millega oled varem tegelenud?

Spordiga tegelen juba lapsest saati. Spordialadest olen tõsisemalt tegelenud jalgpalliga, aga meeldib jälgida ja osaleda kõikidel spordialadel. Olen lõpetanud Tartu ülikooli kehakultuuri teaduskonna ning tegutsen ka treenerina. Viljandi valla spordispetsialistina olen töötanud poolteist aastat. Väärtustan avatust, arengut ja positiivsust.