Viljandi valla hariduse arengukava 2019–2025 avalik väljapanek

1.03.19

Hea Viljandi valla kodanik

Oled oodatud Viljandi valla hariduse arengukava 2019 – 2025 eelnõu avalikule arutelule, mis toimub

neljapäeval, 7. märtsil 2019 kell 17.30 Holstre magasiaidas (Mustla tee 3, Holstre küla, Viljandi vald)

Viljandi vallavalitsus

Ettepanekuid saab esitada kirjalikult 21. veebruarist kuni 7. märtsini 2019 Viljandi Vallavalitsuse ametiasutusele e-posti aadressil viljandivald@viljandivald.ee või posti teel aadressile Kauba tn 9, Viljandi linn, 71020.  

Viljandi valla hariduse arengukava eelnõu

Eelnõu seletuskiri

Viljandi valla hariduse arengukava 2019-2025

Lisa 1 Haridusasutused ja noortekeskused Viljandi vallas

Lisa 2 Hetkeolukorra analüüs

Lisa 3 Haridusasutuste statistika

Lisa 4 Viljandi valla hariduse arengukava tegevuste kava 2019-2025

Koolide ja lasteaedade tegevuskulu arvestuslik maksumus 2019

Eksperthinnang Viljandi valla arengukava kohta