Piirkonna hoolekandeasutused

Viljandi valla poolt hallatavad asutused

 

Valla hooldekodude külastusreeglid - loe siit

 

Kolga-Jaani Hooldekodu

 • Aadress: Põltsamaa mnt 2C, Kolga-Jaani alevik, 70301, Viljandi vald, Viljandi maakond
 • Üldtelefon: 432 8275
 • Juhataja: Eda Protsin
 • Telefon: 432 8268; 5919 9904
 •  E- post: eda.protsin@viljandivald.ee
 • Ööpäevaringne üldhooldusteenus
 

Pärsti Pansionaat

 • Aadress: Pärna 4, Jämejala küla, 71024 Viljandi vald, Viljandi maakond
 • Üldtelefon: 435 4822, 53058809
 • Juhataja: Le Hussar
 • Telefon: 435 4827; 5533018
 •  E- post: le.hussar@viljandivald.ee

Pansionaat on õöpäevaringselt tegutsev segatüüpi üldhooldekodu, mis osutab sotsiaalhoolekandeteenusteid täisealistele hooldust vajavatele isikutele - tagab hoolealuste eale ja seisundile vastava hooldamise, põetamise ja rehabilitatsiooni.

Lugupeetud klientide lähedased

KÜLASTUSKORD ALATES 19.10.2020

 • Külastused toimuvad reeglina õues. Ühte klienti saab külastada maksimaalselt üks korda nädalas, eelistatud on lähisugulased.
 • Külastaja(d) peab(vad) kandma maski kogu külastuse aja.
 • Majja sisenedes tuleb teha käte antiseptika. Välisukse kõrval on selleks vastav vahend.
 • Tuleb täita tervisedeklaratsioon ja seejärel Teid kraaditakse.
 • Külastusaeg tuleb vähemalt üks päev varem kokku leppida, helistades telefonile  4354822 või 53058809 .
 • Kindlasti tuleb kinni pidada kokkulepitud külastusajast. Väga pika(ca 25 minutit) hilinemise korral on meil õigust kokkusaamine tühistada.
 • Maksimaalne külastajate arv ühel külastusel on kaks inimest. See annab meile võimaluse külastusi hajutada.
 • Külastajatel ei tohi olla hingamisteede infektsiooni haigustunnuseid.
 • Külastajal ei tohi olla olnud kokkupuudet COVID-19 lähikontaktsega.

ILMA KOOSKÕLASTUSETA KLIENTE  ASUTUSE TERRITOORIUMILT VÄLJA VIIA EI TOHI!

 • Voodikeskseid kliente saab külastada üks kord nädalas, ühe külastuse kestvus maksimaalselt 15 minutit.
 • Voodikeskseid kliente saavad külastada ainult lähedased, hetkel sõpru ja tuttavaid külastustele ei lubata. Soovitatav, et külastusele ei võeta kaasa lapsi.
 • Külastaja(d) peab(vad) kandma maski kogu külastuse aja.
 • Külastusaeg tuleb vähemalt üks päev varem kokku leppida, helistades telefonil 4354822 või 53058809
 • Maksimaalne külastajate arv ühel külastusel on kaks inimest.
 • Külastajal ei tohi olla hingamisteede infektsiooni haigustunnuseid.
 • Külastajal ei tohi olla kokkupuudet COVID-19 lähikontaktsetega

SKYPE ÜHENDUS ette registreerimisega telefonil 4354822 või 53058809

Meie aadress: Pärsti pansionaat kliendid

Selline kord on kehtestatud, et kaitsta meie kliente viirusnakkuste eest.

Pakke võtame vastu iga päev kella 7.00 kuni 18.00. Pakile palun märkida elaniku nimi.

Loodame Teie mõistvale suhtumisele.

NB! ETTE REGISTREERIMATA KLIENTE KÜLASTADA EI SAA!

Küsimustele vastame meelsasti, kontakt telefon 53810086 või 5533018 või e-post: le.hussar@viljandivald.ee

PÜSIGEM TERVED!

Kärstna Hooldekodu

 • Aadress: Anikatsi küla, 69723 Viljandi vald, Viljandi maakond
 • Telefon: 435 8235, 517 6729
 • Juhataja: Ly Kirt
 •  E- post: ly.kirt@viljandivald.ee

Asub Viljandimaal Tarvastu vallas Kärstnas "Jürimatsi" talus. Asutatud 30.märtsil 1993.a. endistes Kärstna kolhoosi lasteaia ruumides. Asutuses on 24 voodikohta. 

Hooldekodu asub looduslikult kaunis metsatalus, kuhu viib suurelt teelt männiallee. Kuna enamus kliente on maainimesed on hooldekodul oma aed, aiamaa. Aidas on kohandatud ruumid puhkeaja veetmiseks, kui on soov olla eraldi või kohtuda külalistega.

Kärstna Hooldekodu tagab hooldusel viibivale isikule Kärstna Hooledkodu põhimääruses kehtestatud tingimuste ja korra kohaselt ööpäevaringse ülalpidamise, toitlustamise, tema eale ja seisundile vastava hoolduse, s.h ravimise ja põetamise ning vastavalt võimalustele kultuurilise teenindamise. Üks kord kvartalis toimub jumalateenistus.
 

Külastusreeglid Kärstna hooldekodus alates 14.01 kuni 28.02 2021

- Külastuste hajutamiseks on vajalik eelnev külastusest teavitamine

tel  (+372) 51 76 729 või ly.kirt@viljandivald.ee.

- Külastajatel ei tohi olla hingamisteede infektsiooni haigustunnuseid ja nad ei tohi olla COVID-19 haigestunu lähikontaktsed. Selle kinnituseks palun  täita tervisedeklaratsioon.

- Asutusel on olemas sobiv õueala ning kokkusaamised toimuvad asutuse õues.

Juhul, kui elanik vajab abistamist riietumisel ja õue viimisel või tuppa saamisel, palume mõistvat suhtumist ning kokkulepitud kellaaegadest kinnipidamist. Saabudes palume helistada 43 58 235 ja anda oma saabumisest teada.  

- Külastaja peab kandma maski ka õuealal.

-  Suhelda on võimalik infotehnoloogilisi vahendeid kasutades ette registreerimisel.

- Pakkide saatmine on lubatud ja need anname kliendile kohe üle.

Palume mõistvat suhtumist!

 

Eraõiguslikud
 

Viiratsi Hoolekandekeskus
 

 • Haldaja: Avitar OÜ
 • Aadress: Mõnnaste tee 2, 70104 Viiratsi alevik, Viljandi vald VILJANDIMAA
 • Juhataja Merike Siht
 • Telefon: 439 4369; Mob.553 4160
 • E-post: merike.siht@neti.ee

SA Viljandimaa Hoolekandekeskus
 

 

OÜ Pariisi Erihoolduskeskus

 

 • Aadress: Villa küla, Viljandi vald,  Viljandimaa, 69719
 • Juhatuse liige: Mare Pariis
 • Telefon: 4351525
 • Mobiil: 53412500
 • E-post: tarvastu@gmail.com
 • Kodulehekülg: www.pariisiehk.ee

 

Sotsiaal- ja tervishoiu asutused kaardil - Viljandi valla geoportaal