Essee- ja luulevõistlus „Eestlane olla on uhke ja hää“

7.09.18

 

Tänassilma Külaselts, Kalmetu Põhikool ja Viljandi Vallavalitsus on kuulutanud seoses EV 100. aastapäeva ja Jaan Tõnissoni 150. sünniaastapäevaga välja luule- ja esseevõistluse teemal "Eestlane olla on uhke ja hää".

Teemavalik  tuleneb, meenutades Jaan Tõnissoni, kellel oli südames  suur eestluse- ja maa-armastus; Tõnisson  taunis teiste rahvaste (sakslased, venelased) ülemvõimu ja valitsemiskirge eestlaste üle.

Osalema on kutsutud Viljandi valla koolide õpilased ja Viljandi Gümnaasiumi õpilased.    

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2018.

Luulevõistluse tingimused

Oodatud on vabas vormis omaloomingulised luuletused, mis vastavad luulevõistluse teemale „Eestlane olla on uhke ja hää".

Kokkuvõte tehakse järgnevates vanuserühmades: I, II, III kooliaste ja gümnaasium.

Esseevõistluse tingimused

Esseevõistluse töö on isikupärase mõttemaailma ja keelekasutusega tekst, mis väljendab autori mõtteid teemal: „Eestlane olla on uhke ja hää".

Oodatud on võistlustööd pikkusega 1–2 A4 lk kas trükituna või loetavas käekirjas.

Kokkuvõte tehakse järgnevates vanuserühmades: II ja III kooliaste ja gümnaasiumiaste.

Tööde esitamine

Võistlustöid saab esitada 31. oktoobriks 2018 oma kooli huvijuhile kinnises ümbrikus, millele on kirjutatud märge „Eestlane olla on uhke ja hää" ja autori salanimi. Ümbriku sisse paneb töö autor oma luuletused ja/või essee ja eraldi kinnise ümbriku järgmiste andmetega:

Salanimi:

Töö autori ees- ja perekonnanimi:

Kool:

Klass:

 

Tööd tuuakse  hindamise korraldamiseks 2. novembriks 2018 Viljandi vallamajja teabespetsialistile.

Hindamiskomisjon

Töid hindab  korraldustoimkond  koosseisus:

Ene Toomsalu – Kalmetu Põhikooli õpetaja, Maive Feldmann – Viljandi vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik, Ene Saar –  abivallavanem, Pille Sihver – Tänassilma Külaseltsi liige,  Jana  Seeba –  Viljandi vallavalitsuse kultuuri- ja noorsootöö spetsialist.

Parimaid autasustatakse 18. detsembril Kalmetu Põhikoolis korraldataval Jaan Tõnissoni 150. sünniaastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel-meenutuspäeval, kus esikoha saajad oma töödega esinevad.

Kõik võistlustööde esitajad saavad osaleda tasuta ekskursioonil Eesti Rahva Muuseumisse 2019. aasta jaanuaris.

2019. aastal antakse välja noorte loomingu põhjal trükis „Eestlane olla on uhke ja hää"

 

Korraldustoimkond

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL