Viljandi valla kaasav eelarve ettepanekud 2020

Viljandi valla 2020. aasta kaasavasse eelarvesse laekus 20 ettepanekut, millest 13 pääses edasi vallaelanike hääletusele, mis algab 21. septembril.

Üks idee on aga esitajate poolt rahvahääletuselt tagasi võetud. Kolga-Jaani Maanaiste Selts kinnitas, et on loobunud ideest osta kohvikumaja. Seoses kultuurimaja ostmisega Viljandi vallavalitsuse poolt kinnitas Maanaiste Selts, et edaspidi soovitakse aidata just kultuurimajas sisu luua, et sellest populaarne kooskäimise koht saaks.

Viljandi valla kaasava eelarve rahvahääletus algab 21. septembril ja lõpeb 4. oktoobril. Hääletada saab Viljandi valla elanik, kes 21. septembri seisuga on vähemalt 16-aastane.

Hääletada saab kuni kolme erineva idee poolt. Hääletada on võimalik elektroonselt VOLIS-keskkonnas aadressil volis.ee. Seda saab teha ka  Viljandi vallamajas,  valla teenuskeskustes või lähimas Viljandi valla raamatukogus nende lahtiolekuaegadel. Selleks tuleb kindlasti kaasa võtta ID-kaart (PIN-koodidega), kohapeal aitab töötaja VOLISesse siseneda. Võimalik on samades kohtades hääletada ka pabersedeliga.

Alljärgnevalt tutvustame esitatud ideid.

Ettepanekute esitajad tutvustavad oma ettepanekuid 24. septembril kell 18.00 Viiratsi rahvamajas. 

Katrin Reimo,

arendusspetsialist

Avalik mänguväljak Pärile

Idee esitajad: Pirjo Kespre-Betzer, Sergei Bronski

Eeldatav maksumus: 8100 €

Mänguväljak Päri alevikus! Meie lapsed saavad mängida ainult põldudel, lompides autotee peal ja metsas. Siin elab väga palju perekondi väikeste lastega ja nendel ei ole võimalusi / tingimusi mängimiseks. Vana mänguväljak lagunes laiali, kuna keegi seda ei hooldanud. Mänguväljaku rajamiseks on ideaalne plats selleks olemas. Spordihoones kahjuks väiksemad lapsed ei saa päevad läbi mängida. Hetkel on korrusmajade juures mõni üksik eraatraktsioon või peredel oma hoovis mingi tegevuse koht. Ühist mänguplatsi ei ole.

Mänguväljaku asukoht:  Kannikmäe tee 7 või Kannikmäe tee 9.

 

Hüppa peale - Kalmetu seikluslik õueala

Idee esitaja: Kalmetu põhikooli õpilasesinduse nimel Karin Mägi

Eeldatav maksumus: 11 754 €

Kalmetu Põhikooli õpilasesindus teeb ettepaneku, mille eesmärgiks on täiendada kogukonna keskpunktiks oleva Kalmetu põhikooli õueala atraktiivsete noortepäraste vaba aja veetmise lahendustega, mis jäävad aastaringseks tasuta kasutamiseks kõigile huvilistele sõltumata soost, vanusest ja majanduslikust võimekusest.

Soovime kooli õuealale kahte maasse paigutatavat batuuti ning puude vahele eritasandilist abinööridega slackbatuudi tasakaalurada. Pakutud lahendused täiendavad õueala liikumist vahenditega, mis on jõukohased igas vanuses huvilisele. Tänassilma küla on kogukonna keskpunkt, kus tähistatakse traditsioonilisi rahvast liitvaid üritusi, kus asub lastead, rahvamaja, raamatukogu ja kool. Õueala muutmine atraktiivsemaks kohtumispaigaks annab siinsetele noortele ka õhtusel ajal tegevust, sest piirkonnas puudub noortekeskus.

 

Kärstna mänguväljak

Idee esitaja: Valmar Haava

Eeldatav maksumus: 15 000 €

Kärstnas, avalikus kasutamises olev mänguväljak vajab väljavahetamist uue ja tänapäevase mänguväljaku vastu. Lasteaial on küll olemas oma mänguväljak, mida saavad kasutada kõik, kuid seal puuduvad igale vanusele sobivad atraktsioonid. Mänguväljak mis asub kortermajade vahel on väga vana ja väsinud, lisaks sellele on see ohtlik ja ei vasta mitte mingisugustele tänapäevastele nõuetele. Mänguväljak on väga hea asukohaga, sest lastel on majade vahel ohutu ja neil saab seal hästi silma peal hoida. Kohalikud elanikud on seda pidevalt korrastanud ja hooldanud, kuid siiski ei ole suudetud soetada vastavaid atraktsioone, mis oleks ohutud ja sobiksid erineva vanustega lastele.

Asukoha aadress oleks Pärna tn. 6 kinnistu, Pärna tn. 8 poolne külg. Maa omanik on valmis vallaga avaliku kasutuse lepingu sõlmima.

 

Kärstna mõisa kiviaia I osa taastamine

Idee esitaja: Urve Kass

Eeldatav maksumus: 20000 €

Sõites Kärstnasse ja lähenedes sellele põhjapoolsest küljest, on näha paremal käel asuvat ajaloolise tähtsusega mõisapargi kiviaeda, mis on  ajahambast räsida saanud ja riivab silma. Kärstna küla koosolekul 2020. aasta alguses otsustas küla, et see kiviaed oleks vaja korda teha. Aia pikkus on antud lõigus umbes 180 m ja kõrgus 1,5 m. Kunagi ümbritses tervet mõisakompleksi ja 10 ha suurust parki kiviaed. Soovime kõige silmahäirivama kiviaia osa korda teha. Inimestel, kes siin elavad või siit läbi sõidavad, oleks ilus vaadata ajaloolist ja kultuurilise väärtusega kiviaeda, mis kuulub kokku mõisa ja selle pargiga ning Kabelimäel asuva kabeliga, mis on tublide inimeste poolt - MTÜ Anrepi Lõvi - korda tehtud.

 

Mänguväljak Mustiverre Oksale

Idee esitaja: Stella Ots

Eeldatav maksumus: 5000 €

Oksal ja selle lähiümbruses on jälle piisavalt pisikesi ja vähe suuremaid lapsi, kellel ei ole kohta kuhu koguneda, et koos mängida. Vanemad on neile siia-sinna ühtteist vaadanud, et tegevust oleks, aga puudub koht, mis oleks võimalikult tegevusterohke ja põnev, et kõik saaksid koguneda üheskoos mängima. Maa omanik on valmis vallaga sõlmima avaliku kasutuse lepingu.

 

Rulapargi rajamine Holstresse

Idee esitaja: Holstre Pere Selts

Eeldatav maksumus: 18 697 €

Soovime rajada Holstresse rulapargi. Holstres oli umbes 15 aastat tagasi rularamp, aga see amortiseerus ja on nüüdseks  likvideeritud. Meil on olemas mänguväljak väikelastele ja ka suurematele lastele on uuendatud atraktsioone, kuid noormeestele jääb sellest väheks. Noored on avaldanud soovi, et Holstres võiks olla ka koht tõuke- või trikirattaga, rula ja rulluiskudega sõitmiseks. Soovime nad ka rulapargi ehitamisse kaasata. Projekti elluviimisega soodustame noorte hulgas tervislikke eluviise.

Esialgsed joonised on teinud kohalik noormees, kelle algatusel eelmine rulapark Holstresse tehti. Nüüd soovib ta nooremale põlvkonnale abiks olla, et neile sobilik rulapark rajada. Joonised on tehtud koostöös kohalike noortega võttes arvesse nende sõidutaset, eelduseid ja soove.

Rajatav rulapark on avalikus kasutuses ja seda võivad kasutada nii piirkonna elanikud kui külalised.

 

Saarepeedi laululavale külakiik

Idee esitaja: Ille Mirka

Eeldatav maksumus: 5000 €

Saarepeedi laululava asub looduskaunis kohas ja laululava kasutatavus on päris tihe. Saarepeedi rahvamaja ja Saarepeedi Kool on omavahel tihedalt seotud, nii sündmuste, kui ühiste laste ja lastevanematega. Külakiige potentsiaalsed kasutajad on koolinoored ja asulas elavad noored ja täiskasvanud. Laululava asub kruusakarjääris, kus oleme korda teinud ujumiskoha, mida kasutatakse suvel väga palju, siis külakiige lisandumine loob antud kohale väärtust juurde. Laululava puhkeala läbib ka discgolfi rada, mis on väga populaarne.

Eestlaste kiigekultuur pärineb 18. sajandist. Kiikumisel, mis tänapäeval seostub ainult meelelahutusega, on algselt olnud ka maagiline tähendus, viljakuse ehk edasikestvuse tähendus. Rahvakultuuri juurde kuuluvad suured kiiged ja kiikumine suurüritustel on üks osa meie kultuurist.

 

Sultsi küla ja noorte tegelusväljak

Idee esitaja: Katre Tomingas

Eeldatav maksumus: 31 770 €

Projekti eesmärk on rajada Paistu Kooli esisele õuealale Sultsi küla ja lähi-piirkonna lastele ning noortele avalik tegelusväljak, mis võimaldab lastele aktiivseid õuetegevusi ning peredele koos õuetingimustes tervislikult aja veetmist.

Kuna senised, nõukogudeaegsed atraktsioonid ja ronimisredelid olid amortiseerunud ega vastanud enam turvanõuetele, on need mitme aasta eest kõrvaldatud ning mängu- ja liikumisatraktsioonid kooliealistele lastele puuduvad. Olemas on lasteaiaealiste laste mänguväljak, mida kasutatakse ka väljaspool lasteaia-aega. Sultsi piirkonnas mujal laste välitegevuskohti ei ole.

 

Surva silla ujumiskoha renoveerimine Tänassilma jõe kaldal

Idee esitaja: Liina Soovere

Eeldatav maksumus: 35 000 €

Suviti kasutavad ujumiskohta meie kohalikud elanikud igapäevaselt. Külastajaid on päevas u üle  50 inimese. Silla äärset kohta on ujumiseks kasutatud juba aastakümneid, seda on teinud mitmed põlvkonnad. Soovime ujumiskohta muuta turvalisemaks ja kasutajasõbralikumaks ka neile, kes alles ujumist õpivad. Samamoodi soovime, et paatidega sõitjad saaksid vette minna turvaliselt. Kord aastas saab just sellest kohast alguse aina populaarsust koguv rahvaspordi võistlus - Tänassilma paadisprint. Lisaks on palju kalastajaid ja perekondi, kes soovivad jõel paadiga sõita. Vallale peaks antud projekti elluviimine olema tähtis, et pakkuda elanikele turvatunnet ja pöörata tähelepanu kogukonnale luues munitsipaalalale turvalisem ujumiskoht ja paatide vettelaskmiseks mõeldud kaldtee. See annaks kogukonnale palju juurde, sest just see on see koht, kus saavad paljud pered/naabrid kokku, et muljetada, õpetada ujumist, ujuda, kalastada, paadiga sõita, suhelda jne. See annab lisaväärtuse meie kodukandile, mis võiks tuua siia ka kaugemaid ujujaid ning ka uutele elanikele oleks lisavõimalus välisteks tegevusteks ühe lisaargumendina kaalukausis.

 

Viiratsi perepargi edasiarendus -Skatepark ja lauatennise laud

Idee esitaja: Tarmo Türk

Eeldatav maksumus: 20 000 €

Viiratsi perepark valmis kolm aastat tagasi ning oli mõeldud Viiratsi aleviku ja naaber külade elanikele. Perepark on kasutajate seas väga populaarne, ning sealt leiab väikeseid ja suuri kasutajaid Viiratsi koolist, lasteaiast, alevikust ja ümbruskonnast tulnud asulatest. Viiratsi pereparki ehitades jäeti sinna perspektiivsed alad, mis olid plaanis sisustada hiljem vajaduse kasvades ning arvestades planeeritud eesmärke või uusi soove.

Teeme ettepaneku kaasava eelarve raames välja ehitada Viiratsi perepargis olemasolevale asfaltplatsile Skatepargi ala koos betoonist lauatennise lauaga, kuna perepargis on puudus kooliealiste laste atraktsioonidest. Skatepargis saavad noored sõita ruladega, tõukeratastega ja jalgratastega. Lauatennise laual saavad mängida lapsed ja täiskasvanud. Lisaks on uute atraktsioonide lisandumisel rohkem võimalusi perepargi kõrval asuvas Viiratsi koolis käivatel lastel vahetundide ajal õues mängimiseks.

 

Virgestusala loomine Ramsi alevikku

Idee esitaja: Ramsi noorte aktiivgrupp Korraldajad

Eeldatav maksumus: 35 000 €

Virgestusala koosneb välijõusaalist, pendelkarussellist Skysurf ja välibatuudist. Välijõusaal on mõeldud nii lastele turnimiseks kui ka pühendunud spordisõpradele mitmekülgseks treenimiseks. Pendelkarussell Skysurf sobib 12+ vanusele. Liikumine matkib surfaja liikumist ookeanilainetel. See pakub elutervel moel adrenaliini ja aktiivset liikumist ning parandab koordinatsiooni. Välibatuudil saavad lustida kaheaastased ja vanemad.

Üks peamisi põhjusi virgestusala rajamiseks on see, et meie kogukond vajab täiendavaid tingimusi sportlikuks tegevuseks. Iseäranis palju tunnevad tegevustest puudust noored, kuna nt suvevaheajal ei tööta tavaliselt huviringid ja terve Ramsi Vaba Aja Keskus (sh noortekeskus) on terve juulikuu suletud. Ramsil ei ole ka spordihoonet, kus inimesed saaksid treenida. Avalikus kohas treenimine on eeskujuks ka passiivsematele ühiskonna liikmetele. Tasuta vabaõhutegevused virgestusalal toetavad kogukonna sidusust ja aktiivsust. Erinevad põlvkonnad saavad koos aega veeta ning inimeste omavaheline suhtlemine on soodustatud.

 

Välijõusaali rajamine Saarepeedile

Idee esitaja: Paul Kolla

Eeldatav maksumus: 15 482 €

Looduslik paiknemine annab suurepärase võimaluse rajada Saarepeedi discgolfiraja ja kooli lähedusse välijõusaali. Saarepeedi Kool liitus 2019.aastal Liikuma Kutsuv Kooli programmiga, et läbi liikumise suurendada õpilastes koolirõõmu ja paremaid õpitulemusi. Saarepeedi kooliõpilastel puuduvad võimalused sportida välitingimustes. Lastel on liikumiskasvatuse läbiviimiseks kasutada piiratud võimalused, sest puudub staadion. Aastaringselt kasutatav välijõusaal võimaldaks mitmekülgsemat sportimist värskes õhus. Välijõusaalis saab teha kõiki jõu- ja venitusharjutusi oma keharaskusel. Käesolevatel seadmetel saab treenida erinevaid lihasrühmi.

Välijõusaal on võimalus aktiivse kvaliteetaja veetmiseks, tasuta treenimiseks vabas õhus, keha tervise ja vaimu erksuse kaasa aitamiseks.