Kauni kodu konkurss

Head valla elanikud ja ettevõtjad! Olete oodatud osalema Viljandi valla heakorrakonkursil "Kaunis kodu", mille eesmärk on tunnustada inimesi, kes panustavad oma kinnistu heakorrastamisesse, kujundamisse ja haljastamisse. 

Konkurss on suunatud:

 • kodudele,
 • suvekodudele,
 • korterelamutele,
 • äriobjektidele,
 • tootmisobjektidele.

Kandidaadiks võib esitada ka kellegi teise kaunist kodu! Kandideerimiseks esitada kindlasti järgnev info: 

 1. kinnistu aadress;
 2. kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed.

Osalemise soovist palume teavitada vallavalitsust hiljemalt 23. juuniks e-postil viljandivald@viljandivald.ee või telefonil 5301 1640.

Hindamise aluseks on:

 1. kinnistu kujundus, hoone(te) ja väikevormide sobivus ümbritsevasse keskkonda, üldine heakord, stiilsus;
 2. koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamine, haljastus (muru, lilled, hekid, kõrghaljastus) ja selle hooldus;
 3. dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad);
 4. nimetamata komponendid, mis ilmestavad territooriumi üldiselt. Arvesse võetakse originaalsust, uuenduslikkust ja leidlikust (nt: lipumast, piirded ja väravad, väikehooned, lehtlad ja aiamööbel, kõnniteed ja parklad, viidad, sildid, logo ja reklaam, veesilmad, välivalgustus, laste arengut ja ühistegevust soodustavad tegutsemisvõimalused, prügikonteinerid ja nende hoiustamine jms).

Hindamisel moodustab vallavalitsus hindamiskomisjoni, kes külastab kõiki konkursile nõuetekohaselt esitatud kinnistuid. Külastamine toimub tavaliselt juulikuu esimeses pooles. Kinnistute külastamine lepitakse kandidaadiga kokku ja külastamine toimub ainult kinnistu omaniku nõusolekul.

Tunnustuse saajaid autasustatakse tänukirja, majamärgi ja rahalise preemiaga. Tunnustatud pääsevad edasi maakondlikule konkursile ja sealt edasi ülevabariigilisele konkursile „Eesti kaunis kodu 2021".