Kiisa-Jüri katastriüksusel asuva veehoidla rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu