Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

30.11.17

Kolga-Jaani Vallavolikogu, Tarvastu Vallavolikogu ja Viljandi Vallavolikogu vastavate otsustega moodustati Kolga-Jaani valla, Tarvastu valla ja Viljandi valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega suureneva Viljandi valla volikogu valimisteks üks valimisringkond ja määrati Kolga-Jaani valla, Tarvastu valla ja Viljandi valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega suureneva Viljandi valla volikogu liikmete arvuks 27.

Viljandi valla valimiskomisjon registreeris oma otsustega 24. oktoobril 2017. a Viljandi valla volikogu liikmed, asendusliikmed ja lisamandaadid ning avalikustas otsused samal päeval. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikmete volitused algavad Viljandi valla valimiskomisjoni volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgneval päeval ehk 25. oktoobril 2017. a.

Viljandi Vallavolikogu VALIMISTULEMUSED:


Valla valimiskomisjoni otsused ja protokollid