Ranitsatoetuse taotlemine

Ranitsatoetust on õigus saada 1. klassi astuval lapsel, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on 1. augusti seisuga Viljandi vald. Toetuse saamiseks peab lapsevanem, eestkostja või hooldaja esitama vallavalitsusele vormikohase avalduse hiljemalt 15. augustiks koos kinnitusega, et laps asub õppima taotluse esitamise aastal I klassi. 
Toetuse määr on 100€. 
Kui  taotlus on korrektne, makstakse toetus välja hiljemalt 31. augustiks.

Info: haridus- ja kultuurinõunik Maive Feldmann, maive.feldmann@viljandivald.ee,  telefon 435 1817.
» Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord

Taotlemine elektrooniliselt

Täitke e-vorm. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm.  Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 


Taotlemine pabervormil

Täitke taotluse vorm paberkandjal ja tooge vallamajja Kauba tn 9, Viljandi linn.
Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).

» Ranitsatoetuse taotlemise vorm