Õpilase sõidukaardi väljastamise taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

 

 

Sõidukaarti saab taotleda üldhariduskooli statsionaarses õppes õppivatele õpilastele, kes kasutavad Viljandi maakonda teenindavaid liine  ja kelle elukohaks on  Viljandi vald. Sõidukaarti ei saa taotleda riigigümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpilastele. Linnaliinidele sooduskaarte ei väljastata.
Esmase kaardi taotlemine on tasuta, korduskaardi eest tuleb tasuda 5 eurot vallavalitsuse arvele.

Korduskaardi avaldusele on vajalik lisada  makset tõendav dokument.

SEB Pank  EE23 1010 3020 0545 2008
Swedbank  EE06 2200 2210 2928 2691
Danske Pank  EE63 3300 3347 1329 0006
Saajaks märkida: Viljandi Vallavalitsus, maksekorralduse sisuks märkida: "Kordus sõidukaart, lapse nimi"
 

Kestvus:

Sõidukaart väljastatakse 7 tööpäeva jooksul

Õigusaktid:

» Eesti Vabariigi Haridusseadus §7 lg 8

Vastutaja:

Maive Feldmann, maive.feldmann@viljandivald.ee,  telefon 435 1817.


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Viljandi valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Viljandi vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

 

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Viljandi vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).

Vajaminevad
dokumendid:

Lapsevanema või muu lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanema) vormikohane avaldus; korduskaardi puhul maksekorraldus

Viide: