Sotsiaal- ja tervishoiualased õigusaktid ja taotluste vormid

2020. aastal andis Viljandi vallavalitsus välja infovoldiku "Viljandi Vallavalitsus annab teada",
kus on toodud ülevaade valla poolt pakutavatest teenustest igas eas inimestele.

_______________________________________________________________________________________________

 

 Viljandi, Tarvastu ja Kolga-Jaani valdade ühinemispiirkonna olemasolevate sotsiaalteenuste analüüs ning soovitused sotsiaalteenuste rakendamiseks ning kordade ühtlustamiseks. Civitta, september 2017