Viljandi valla ajaleht «Viljandi Valla Teataja»

 
«Viljandi Valla Teataja» ilmub kord kuus.
 
Ajaleht saadetakse tasuta kõikidesse valla postkastidesse, mida on ligi 6000. Tasuta saab lehte võtta ka vallamajast Kauba 9, Viljandi.
Lehte saab lugeda veel valla raamatukogudes ja elektrooniliselt valla koduleheküljelt.
Kõik, kelle postkast asub väljaspool Viljandi valda, saavad lehte tellida Omniva kodulehelt: https://www.omniva.ee/era/ajakiri või postkontorist.
Aastatellimus maksab 6 eurot.

Kuulutused ja teated on valla hallatavatele asutustele ja MTÜdele endiselt tasuta. Ärikuulutused on tasulised ja hind sõltub reklaamipinna suurusest.
 
  • Ajalehe toimetaja: Made Laas
  • Telefon: 5305 8044
  • Kaastööd ja reklaam: ajaleht@viljandivald.ee
 
 
Telli mulgikeelne ajaleht koju! Tellimise indeks on 03053. Leht ilmub neli korda aastas ja
ühe aasta tellimus maksab 8 €. Tellimust saab vormistada interneti teel www.omniva.ee või postkontoris. Mulgimaa omavalitsustest, raamatukogudest ja Mulkide Seltsi kogukondadest saab lehte ka edaspidi tasuta. Mulgikeelne ja -meelne ajaleht on suurepärane kingitus kaugel elavale sõbrale või sugulasele!
 

Ajaleht "Üitsainus Mulgimaa"


Kaitseliidu Lõuna - Eesti malevate ajaleht "Oma Maa" Ilmub igakuiselt alates 2000. aasta jaanuarist. Väljaandja: Sakala malev

Kaitseliidu Lõuna- Eesti malevate häälekandja "Oma Maa"