Mäeltküla küla tehnokeskuse maa-ala tööstuspargi detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk

Maa-ala kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, sihtotstarbe muutmine. Tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha ja servituutide vajaduse määramine. Liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtete seadmine.

 

Vt. ka tööstuspargi kodulehte aadressil www.ipviljandi.ee