Ühekordse toetuse taotlemine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toetus määratakse erakorraliste väljaminekute katteks, mis säilitab taotleja või tema pereliikmete toimetuleku.

Toetus  üldjuhul määratakse, kui üheliikmelise perekonna sissetulek jääb pärast märgitud kulude (Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord  § 13 lõige 2)  tasumist alla 2 kordset riiklikult kehtestatud toimetuleku piiri või perekonnale/leibkonnale, kui sissetulek jääb pärast märgitud kulude (Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord  § 13 lõige 2)  tasumist alla 1,25 kordset riiklikult kehtestatud toimetuleku piiri.

Toetuse taotleja esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse, milles märgib:

 1. toetuse saaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja elukoha;
 2. toetuse taotlemise põhjuse;
 3. toetuse saaja perekonnaseisu;
 4. perekonna sissetuleku suurus;
 5. perekonna sissetuleku suurust tõendavad dokumendid, periood 3 kuud;
 6. muud asjas tähtsust omavad asjaolud.

Toetus määratakse üldjuhul taotleja kirjaliku avalduse alusel, millele lisatakse sissetulekuid tõendavad dokumendid, mis tõendavad isiku või perekonna sissetulekut, vajalikud tõendid (töötu puhul töötu kaart, õppimise korral õppeasutuse tõend õppimise kohta jms. ) ja kulutusi tõendavad dokumendid, mille kompenseerimiseks toetust taotletakse.

Esitatud avaldus (v.a sünnitoetus, vältimatu sotsiaalabi toetus, kriisitoetus) vaadatakse läbi  10 tööpäeva jooksul vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni poolt, kes teeb toetuse määramise või mittemääramise kohta otsuse.

Õigusaktid

Vastutajad

 • Sirli Toom, sirli.toom@viljandivald.ee, tel. 512 7988 (Viljandi valla piirkond)
 • Hanneli Vanamb, hanneli.vanamb@viljandivald.ee, tel. 5198 3202
 • Ragna Ruukel, ragna.ruukel@viljandivald.ee, tel. 512 3120 (Viljandi valla piirkond)
 • Astrid Viinapuuastrid.viinapuu@viljandivald.ee, tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond)
 • Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, Tel. 439 5119, 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond)
Taotluste vormid