« Tagasi

Käivitus arenguprogramm Viljandi valla haridusjuhtidele

Täna, 19. novembril, kogunesid Kärstna mõisas Viljandi valla haridusasutuste juhid, et ühiselt arutleda juhiks olemise tähenduse üle ja seada enestele arengusihte.
 
Viljandi vallavalitsus käivitas selle ainulaadse arenguprogrammi oma lasteaedade ja koolide direktoritele ning õppejuhtidele. Programmi peaeesmärk on juhtide enesetõhususe muutmine.
 
Arenguprogrammis pannakse suurt rõhku erinevate praktikute kogemuste rakendamisele. Programmi kaasatakse tunnustatud ja edukaid haridusjuhte. Osalemine eeldab ka iseseisva töö tegemist.
 
Esimesel kohtumisel jagas oma juhikogemust Tallinna Endla lasteaia direktor Grüüne Ott. Kadi Hajetski Haridus- ja Noorteametist tutvustas juhtide 360º hindamismudelit.
 
Viljandi abivallavanema Irma Väre sõnul peaks iga edukas haridusasutuse pidaja oma allasutuse juhte koolitama ja arendama ühtsetel alustel, sest iga kooli ja lasteaia direktor on oma kollektiivis see, kelle poole vaadatakse, kellest juhindutakse ning kes kujundab üldise töö- ja õpikeskkonna.
 
„Viljandi valla seisukohalt ongi kõige tähtsam, et meie valla haridusasutuste juhid oleksid võrdselt võimekad ja motiveeritud oma tähtsat ja rasket tööd tegema. On mõistlik mitte lasta kõigil „oma mätta otsas pusida" vaid leida ühtne vorm direktorite kompetentside kasvatamiseks valdkonna üleselt", ütles Irma Väre.
 
Fotod: Urmo Reitav.