« Tagasi

Tarvastu lasteaed võtab konkursi korras tööle õppejuhi

Tarvastu lasteaed võtab  alates 1. detsembrist  tööle konkursi korras:  
õppejuhi  (lapsehoolduspuhkuse asendajana).    
 
Hea kandidaat:  
 Vastab Haridusministri määrusele Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded [RT I, 03.09.2013, 4 – jõust. 06.09.2013]; 
 on hea suhtleja ja avatud koostööle, on valmis töötama neljas majas;   omab autojuhilube;  on läbinud juhtimisalaseid koolitusi;
 oskab toimetada Teams-i ja Office keskkonnas; 
 omab teadmisi laste hariduslikest erivajadustest ning robootikast lasteaia tasemel
 kasuks tuleb hea inglise keele oskus. 
 
Palume saata sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 
15.novembriks 2020.a. meiliaadressile tarvastu.lasteaed@viljandivald.ee 
või aadressile Soe 8, Soe küla, Viljandi vald, Viljandimaa 69712 
Lisainfo tel. 52 54 160 (Tiiu Rõõm)