« Tagasi

Viljandi valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.01 – 28.02 2021

Viljandi Vallavalitsus teatab Viljandi valla territooriumi hõlmava üldplaneeringu vastuvõtmisest Viljandi Vallavolikogu 30.12.2020 otsuse nr 1-3/319 alusel.

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 29. jaanuarist 2021 kuni 28. veebruarini 2021 elektrooniliselt valla veebilehel www.viljandivald.ee

Üldplaneeringuga on määratud ruumilise arengu põhimõtted ja täidetud planeerimisseadusest tulenevad ülesanded. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta oma arvamust.

Arvamused ja ettepanekud palume esitada elektrooniliselt aadressil viljandivald@viljandivald.ee või saata kirjalikult aadressil Kauba tn 9 Viljandi. Kooskõlastused, ettepanekud ja arvamused, mis esitati üldplaneeringu kooskõlastamise käigus ametkondadele, on avalikustatud valla veebilehel. Arvamusi esitanud isikutele saadetakse ka kirjalik teavitus.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalike arutelude aja, koha ja viisi teatab Vallavalitsus täiendavalt pärast avaliku väljapaneku lõppemist.