« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse maaspetsialisti

Teenistuskoha eesmärk on maakorraldusalase tegevusega, maareformiga, maa maksustamisega ja aadressiandmetega seotud ülesannete täitmine Viljandi vallas.

Maaspetsialisti peamisteks ülesanneteks on:

 • Maksu-ja Tolliametile maa maksustamise aluseks olevate andmete esitamine ja andmete muudatuste teostamine maamaksu alusandmete registris;
 • aadressandmete korrastamine ja määramine;
 • isikliku kasutusõiguse seadmiseks vajalike toimingute tegemine;
 • maakorraldustoimingutega seonduvate menetluste läbiviimine, sh ehitisregistrisse kannete tegemine;
 • kohanimede määramise ettevalmistamine ja menetlemine vastavalt kohanimeseadusele;
 • e-kinnistusraamatusse vajalike dokumentide esitamine;
 • maatoimingutega seotud aruannete, õiendite ja muude dokumentide koostamine;
 • vajadusel majandusvaldkonna teenistujate abistamine tehnilist laadi dokumentatsiooni koostamisel ja vormistamisel.

Nõudmised kandidaadile

 • vähemalt keskeriharidus (soovitavalt kõrgharidus);
 • hea suhtlemisoskus, algatus-, kohuse- ja vastutustunne, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid töökoha pädevuse piires, oskus planeerida tööprotsessi,
 • võimeline töötama pingeolukorras ning efektiivselt kasutama aega;
 • ametialase sõnavara valdamine, eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • orienteerub oma töövaldkonna õigusaktides;
 • oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme.

Kasuks tuleb kasuks töökogemus kohalikus omavalitsuses, juhilubade olemasolu.

Omaltpoolt pakume

 • sõbralikku ja rõõmsameelset meeskonda;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • 35 kalendripäevast põhipuhkust.

 

Lisainfo

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1. allkirjastatud sooviavaldus;
2. elulookirjeldus;
3. motivatsioonikiri;
4. tunnistus või diplom hariduse kohta (koopia).

 

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 22. veebruar 2021 kell 12:00 märgusõnaga „maaspetsialist" elektrooniliselt aadressile konkurss(at)viljandivald.ee.

 

Lisateave: Rein Anton, abivallavanem telefonil 5115422 või konkurss(at)viljandivald.ee