« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus võtab tööle sotsiaaltöö spetsialisti

VILJANDI VALLAVALITSUS VÕTAB TEENISTUSSE

SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

Sotsiaaltöö spetsialisti töö eesmärk on aidata säilitada ja parandada Viljandi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet, sotsiaalhoolekande võrgustiku säilitamine, suunamine ja edasiarendamine, töö eakate ja puuetega inimestega.

Peamised ametiülesanded:

 • toetada Viljandi valla piiratud teovõimega elanikke sotsiaalsel toimetulekul ja parema elukvaliteedi tagamisel ja sellega seotud avalduste menetlemisel;
 • korraldada ja täita täisealise isiku üle eestkostja ülesandeid;
 • kodanike abistamine ja nõustamine sotsiaalhoolekande ja sotsiaalabi küsimustes, nende abistamine vastavate dokumentide täitmisel; 
 • kodanike abistamine erinevatesse tervishoiu- ja hoolekandeasutustes koha leidmisel ja taastusravile; 

Nõuded kandidaadile:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus; 
 • orienteerumine oma teenistusvaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides; 
 • väga hea suuline- ja kirjalik eneseväljendusoskus; 
 • väga hea arvuti kasutamisoskus; 
 • väga hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, empaatiavõime, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime. 
 • B-kategooria juhiluba. 

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • avalikus teenistuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • uuendustele avatud sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • konkurentsivõimelist palka.

 

Teenistusse asumise aeg: 4. jaanuar 2021.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 3. detsembriks 2020 kell 10:00 e-posti aadressile konkurss(at)viljandivald.ee märgusõnaga „Sotsiaaltöö spetsialist".

Lisateave: sotsiaalnõunik Luule Vitsur 53041166 või konkurss(at)viljandivald.ee.