Eelläbirääkimistega pakkumise korras Vanasauna sadama rendile andmine

Eelläbirääkimistega pakkumise korras Vanasauna sadama rendile andmine.

 

Viljandi vallale kuulub Valma külas Vanasauna sadama kinnistu. 
 

Vanasauna sadam on kasutuses avaliku sadamana. Tagamaks sadama sihipärase ja avalikkusele parema kasutamise korraldab Viljandi Vallavalitsus eelläbirääkimistega rendile andmise. 

Viljandi Vallavalitsuse korraldus.