« Tagasi

Ilmus juunikuu Viljandi valla ajaleht "Üheskoos"

Eesseisvad muudatused hariduskorralduses lk 2 | Kodanikuühenduste ja külaarengu
komisjoni tegevuse eesmärk lk 4 | Kodupaik 780 – Paistu päevad lk 18 | Teated lk 19 |
 

Viljandi valla ajaleht "Üheskoos" juuni 2014.pdf